Thực hiện kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh Cà Mau về xây dựng điểm tuyên truyền  bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020. Ngày 30/10/2020 tại trụ sở Văn hóa ấp Thuận Thành, Hội Nông dân xã Tân Tiến tổ chức lễ công bố điểm tuyên truyền về an toàn giao thông

Tại buổi lễ ra mắt, Hội Nông dân xã triển khai nội dung xây dựng mô hình “Nông dân tự quản an toàn giao thông” ấp Thuận Thành, công bố và công nhận Ban chủ nhiệm gồm 3 thành viên do Chi hội trưởng nông dân ấp làm chủ nhiệm. Hộ Hội viên, nông dân tại điểm an toàn giao thông được tìm hiểu các quy định và chế tài xử phạt hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông theo Nghị định số 100/2019/NĐ của Chính phủ, được  phổ biến trực tiếp những việc phải tránh, những việc phải làm; tìm hiểu quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ khi tham gia điều khiển xe, phương tiện tàu, thuyến trên các tuyến đường bộ, đường thủy.

(Hội viên ấp Thuận Thành ký cam kết thực hiện 6 nội dung đảm bảo ATGT)

Chi Hội Nông dân ấp triển khai các nội dung, giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn ấp,  tăng cường công tác tuyên truyền về giao thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cho hội viên, nông dân. Qua trao đổi, tìm hiểu 33 hộ đồng loạt hưởng ứng (ông bà, cha, mẹ) phải gương mẫu thực hiện 6 nội dung xây dựng cụm dân cư an về toàn giao thông đường thủy, đường bộ, thực hiện văn hóa giao thông theo đúng nội dung đã cam kết để con, cháu, thành viên trong gia đình học tập làm theo, thực hiện thành công điểm giao thông an toàn đầu tiên của Hội Nông dân xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi./.

 

                                                                           Phạm Văn Đông (Hội ND)