Căn cứ Kế hoạch số 27-KH/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, tổ chức thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Hội Nông dân tỉnh chủ trương tiếp tục xây dựng, mở rộng mô hình “Câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật” tại cơ sở, ngày 23 tháng 8 năm 2019, Hội Nông dân xã Tân Thành (TP Cà Mau) tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân vơi Pháp luật”, về dự buổi lễ có các đ/c lãnh đạo Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, đại diện lãnh đạo phòng Tư pháp, Thanh tra và Hội Nông dân TP và trên 60 đại biểu là hội viên Hội Nông dân xã tham dự.

Tại buổi lễ BCH Hội Nông dân xã đã công bố Quyết định của UBND xã về việc thành lập Câu lạc bộ “Nông dân vơi Pháp luật” xã Tân Thành với 50 hội viên, Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ, thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội tại địa phương; Hội viên đã biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động,  thống nhất bầu 9 thành viên vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với Phát luật” xã Tân Thành

Được biết đây là đơn vị thứ 2 của địa phương xây dựng thành công mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật” để tập hợp cán bộ, hội viên, nông dân tham gia sinh hoạt pháp luật ./.

Thái Quỳnh – Cà Mau