(đ/c Bí thư Đảng ủy xã phát biểu chỉ đạo hoạt động của CLB tại buổi lễ ra mắt)

Ngày 27 tháng 8 năm 2019, Hội Nông dân xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước) tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân vơi Pháp luật”, về dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện, phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, đ/c Bí thư, chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, các đ/c đại diện cho ban, ngành, mặt trận, các Đoàn thể xã và trên 60 hội viên Hội Nông dân của 6 ấp  

Tại buổi lễ Ủy Ban nhân dân xã đã công bố Quyết định của UBND xã về việc thành lập Câu lạc bộ “Nông dân vơi Pháp luật” xã Hưng Mỹ với 50 hội viên, Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ, thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội tại địa phương; Hội viên đã biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động,  thống nhất bầu 9 thành viên vào Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Nông dân với Phát luật” xã Hưng Mỹ và bầu Ông Trịnh Quốc Khánh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm chủ nhiệm Câu lạc bộ

(đ/c Nguyễn Quang Hùng, PCT Hội ND tỉnh trao phương tiện hoạt động cho CLB)

Nhằm tạo điều kiện để cơ sở Hội Nông dân thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân, tổ chức hòa giải theo quy định của pháp luật tại cơ sở. Thời gian qua Hội Nông dân cơ sở đã tập trung tuyên truyền, vận động và chuẩn bị các bước hình thành mô hình Câu lạc bộ Nông dân với Pháp luật. Thay mặt lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, đ/c Nguyễn Quang Hùng, phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chúc mừng CLB xã được thành lập và trao tặng bộ âm ly hỗ trợ cho CLB làm phương tiện hoạt động phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Phạm Văn Đông – Cà Mau