Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới!

Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) ! Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ !

Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh xứng đáng vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Ngày 23/05/2021, cán bộ, hội viên, nông dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân!

Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886- 01/5/2021)!

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi cán bộ, hội viên, nông dân!

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021)!... Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020)!

Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)!

Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2020)!

Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)

Cán bộ, hội viên nông dân quyết tâm thi đua xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; chủ động, sáng tạo khởi nghiệp; phát triển nông nghiệp thịnh, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng! Mừng Đảng Mừng xuân Canh Tý năm 2020.

Nhiệt liệt chào mừng 79 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2019)

Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2019)!

Văn bản Hội Nông dân tỉnh

STT Số hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
104-HD/HNDTHướng dẫn16/11/2022Công tác nhân sự đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028
203-HD/HNDTHướng dẫn16/11/2022Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023 – 2028
335-KH/HNDTKế hoạch17/11/2022Tổ chức đại hội điểm cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028
432-KH/HNDTKế hoạch26/10/2022Tổ chức đại hội Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
529-KH/HNDTKế hoạch19/09/2022Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10/1930 - 14/10/2022! (Có kèm Đề cương tuyên truyền)
623-KH/HNDTKế hoạch05/09/2022Thực hiện Chương trình hành động số 14-CTrHĐ/HNDTW, ngày 07/7/2022 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
727-KH/HNDTKế hoạch08/09/2022Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025
828-KH/HNDTKế hoạch08/09/2022Triển khai thực hiện Kết luận số 466-KL/HNDTW, ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt triển khai Chỉ thị số 12-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
904-QCPH/BHXH - HNDChương trình phối hợp31/08/2022Phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội Nông dân tỉnh
10232-CV/HNDTCông văn06/09/2022V/v tiếp nhận ý kiến, kiến nghị chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với nông dân năm 2022


THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 5
Truy cập trong ngày : 108
Tổng lượt truy cập: 306649