Giải ngân vốn  QHTND nhân rộng mô hình của Huyện U Minh

Tuy là địa phương còn nhiều khó khăn  nhưng ngay đầu năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện U Minh đã cấp 200 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương cho quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện, nâng nguồn Quỹ HTND của huyện lên 678.435.000đ. Cùng với nguồn vốn của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện; Hội Nông dân Huyện đã xây dựng 12 dự án hỗ trợ vốn sản xuất cho hội viên, nông dân; trong đó: vốn nhận ủy thác từ QHTND Trung ương, 2.260.000.000đ  hỗ trợ 111 hộ vay, nhận ủy thác vốn của Tỉnh hỗ trợ cho 30 hộ vay 600.000.000đ, nguồn địa phương hỗ trợ cho 39 hộ vay 804.000.000đ.  với số dự án nêu trên, tổ chức Hội đã tạo việc làm 350 hội viên trong độ tuổi lao động có nghề, có việc làm ổn định, bằng viêc nhân rộng  mô hình nuôi tôm, nuôi cua kết hợp;  nuôi cá nước ngọt, kết hợp cải tạo vườn trồng cây ăn trái; sản xuất 1 vụ lúa – 1 vụ cá đồng và chăn nuôi../.

Văn Đông – Cà Mau