Dự buổi tập huấn có: Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Điều hành Quỹ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh; cùng với 150 đại biểu là Chủ tịch Hội Nông dân các huyện, thành phố, cán bộ nghiệp vụ và Kế toán phụ trách Quỹ hỗ trợ Nông dân của Hội Nông dân các huyện, thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch TW Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi tập huấn

 

Đại biểu tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2022

Chương trình của lớp tập huấn Trung ương Hội sẽ triển khai nội dung Tổng quan về Quỹ hỗ trợ nông dân, chuyên đề Nghiệp vụ cho vay, thu nợ Quỹ hỗ trợ nông dân; nghiệp vụ quản lý tài chính Quỹ hỗ trợ nông dân ở Hội Nông dân cấp cơ sở và trao đổi giải đáp thắc mắc một số tình huống trong công tác nghiệp vụ của Quỹ hỗ trợ nông dân...

Qua đó, để cán bộ hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, tổ chức hoạt động nguồn quỹ và chủ trương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội về công tác xây dựng, quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân trong giai đoạn 2021 – 2030; nâng cao kỹ năng quản lý, nghiệp vụ cho cán bộ Hội, góp phần thúc đẩy nguồn vốn phát triển nhanh và bền vững, đẩy mạnh hoạt động công tác Hội, phong trào nông dân trong tình hình mới./.

Phương Đông, Ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân tỉnh