(đoàn đến thăm điểm giới thiệu sản phẩm gạo VietGap của HTX Ông Muộn)

Thực hiện kế hoạch số 65-KH/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Ngày 6 - 7/8/2019, đoàn có cuộc khảo sát thực tế tại xã Lý Văn Lâm (TP Cà Mau), về vai trò của Hội Nông dân và tìm hiểu hoạt động của Hợp tác xã Dịch vụ NN&TS Ông Muộn.

Qua khảo sát thời gian qua công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng HTX, có chuyển biến tích cực nhận thức về kinh tế tập thể trong cán bộ, hội viên, nông dân; thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM, Hội đã chủ động tham gia vào các nội dung như: hướng dẫn nông dân tổ chức lại sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả nông sản hàng hóa, thể hiện được vai trò trách nhiệm hỗ trợ nông dân hợp tác, liên kết với nhau trong sản xuất ở các khâu trồng lúa theo quy trình lúa VietGAP, quy trình nuôi tôm - cua kết hợp và lịch thời vụ, hỗ trợ kinh tế hộ nâng cao khả năng quản lý sản xuất - kinh doanh, hạn chế được rủi ro trong sản xuất; phối hợp với HTX giới thiệu sản phẩm, xây dựng địa điểm kinh doanh và liên kết các cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Cà Mau tiêu thụ sản phẩm, hợp tác với quầy hàng Kim Ba, cửa hàng gạo Tư Việt (Thành phố Hồ Chí Minh) giới thiệu sản phẩm gạo VietGAP của HTX với người tiêu dùng, thu nhập của xã viên đạt 48 triệu đồng/hộ, đã nâng cao mức sống cho hộ nông dân trong HTX

Tại tỉnh Cà Mau, Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” đã có 29/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4,04% (giảm 6,1% so với năm 2011), thu nhập bình quân đạt 42,4 triệu đồng/năm, bình quân các xã còn lại đạt 14,5 tiêu chí của bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hội Nông dân các cấp trong  tỉnh đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong công tác triển khai, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia trong xây dựng nông thôn mới theo đúng quan điểm, nội dung Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương Đảng về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, gắn kết với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội đã động viên và phát huy được vai trò chủ thể của nông dân, thực hiện các nội dung, phần việc có liên quan đến 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 404.120 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện phương châm “nông dân biết, nông dân bàn, nông dân thực hiện, nông dân hưởng thụ” nông dân trong tỉnh đã hiến 46 ha đất, đóng góp trên 432 ngàn ngày công lao động, trên 69 tỷ đồng, xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, cầu lộ nông thôn, kinh mươn thủy lợi; trên 100 ngàn cán bộ, hội viên nông dân nâng cao năng lực về công tác bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng trên 1.900 mô hình “Dân vận khéo”; 100% chi Hội có mô hình “nông dân tham gia bảo vệ môi trường”; 1.000 chi, tổ Hội tham gia sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại gia đình; trên 80% nông dân tham gia Bảo hiểm y tế. Công tác nắm tình hình, tâm trạng của nông dân được quan tâm,...Các cấp Hội kịp thời báo cáo với Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận cơ sở những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong các chính sách hỗ trợ hạn hán, xâm nhập mặn, cấp phát quà tết, bình xét hộ nghèo; khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước, điện sản xuất; kiểm tra, kiểm soát chất lượng tôm giống, lúa giống, hàng giả, hàng kém chất lượng, tín dụng đen, bán hàng đa cấp, giật hụi lừa đảo nông dân.

Tổ chức thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của  Ban Bí thư Trung ương  Đảng (khóa X) về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp,  xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; thực hiện các cơ chế  theo Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 và Quyết định số 81/QĐ-TTg/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Các cấp Hội đã tổ chức 87 lớp dạy nghề cho 3.027 hội viên, 2.232 lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cho 69.192 hội viên, nông dân; 72 lớp bồi dưỡng về kinh tế tập thể, Luật HTX (năm 2012) và tham gia xây dựng mô hình HTX kiểu mới cho 2.625 hội viên, nông dân. Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện 172 dự án, hỗ trợ 2.860 nông dân nhân rộng mô hình cây, con có hiệu quả, thành lập 172 Tổ hợp tác sản xuất và 78 Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trên 7.142 hộ hội viên xóa được nghèo, trên 75 ngàn hộ nông dân được công nhận “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp; thành lập 15 câu lạc bộ “Nông dân với Pháp luật”, tích cực và chủ động tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

Qua khảo sát Hội thể hiện rỏ vai trò vận động nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, hướng dẫn tổ chức lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất gắn với bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng mô hình “nông thôn xanh-sạch-đẹp, hiệu quả” nâng cao thu nhập cho hội viên, phát huy nội lực của nông dân xây dựng cầu, đường nông thôn, hiến đất, ngày công, tiền xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trên đia bàn, nội bộ nông dân đoàn kết, phát huy truyền thống góp phần giữ vững an ninh trật tự xóm ấp, lấy mục tiêu nâng cao mức sống cho nông dân làm trung tâm trong các phong trào thi đua xây dựng và phát triển tổ chức Hội Nông dân; hàng năm nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, được Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận cơ sở đánh gía cao về vai trò, trách nhiệm và hiệu quả của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới./.

                                                                  Phạm Văn Đông – Cà Mau