Ngày 2/4/2019, BCH Hội Nông dân huyện Trần Văn Thời, tổng chức Hội nghị sơ kết các mặt công tác 3 tháng đầu năm có 13 chủ tịch Hội Nông dân xã, thị trấn tham dự Hội nghị. 3 tháng đầu năm công tác Hội và phong trào nông dân các cơ sở trong huyện tiếp tục phát triển, điểm nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã có 29.573 hộ nông dân đăng ký thi đua (trong đó có 33 hộ đăng ký đạt danh hiệu cấp TW, 1090 hộ đăng ký danh hiệu cấp tỉnh) đạt 105,8 % chỉ tiêu.

Thông qua thi đua sản xuất đến nay các xã vùng ngọt về khẩu làm đất đã cầy ải 4915 ha, đưa đậu xanh xuống ruộng 455,3ha, (tăng 326,3 ha) so với cùng kỳ năm trước, trồng rau, màu các loại trên 483ha; vùng nuôi trồng thủy sản, nông dân tiếp tục phát triển mô hình nuôi tôm, nuôi cua, nuôi sò huyết kết hợp theo hướng bền vững.

Để hỗ trợ cho phong trào nông dân, các cấp hội cơ sở đã tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của đảng, nhà nước còa liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho trên 39 ngàn lượt hội viên, nông dân, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thi đua năm 2019 đến xã, thị trấn, 3 tháng kết nạp mới 980 hội viên (đạt 30% chỉ tiêu), năm 2019  thông qua các mô hình dự án, mô hình dân vận khéo nhân rộng ở cơ sở đến nay chi, tổ hội đã đăng ký giúp đỡ 165 hộ nghèo, cận nghèo và hộ gặp khó khăn; vận động quỹ hỗ trợ nông dân trên 124 triệu đồng, đạt trên 25% chỉ tiêu, 158/158 chi hội có quỹ hội để giúp luân phiên hội viên, nông dân khó khăn về vốn trong sản xuất. Tại hội nghị đại biểu đã nhất trí đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phong trào nông dân cần tập trung trong quý 2/2019./.

Phạm Văn Đông – Cà Mau