Ngày 1/7/2019, Ban chấp hành Hội Nông dân huyện Trần Văn Thời, tiến hành Hội nghị sơ kết công tác Hội và Phong trào nông dân huyện 6 tháng đầu năm, về dự Hội nghị có 32 đại biểu gồm các đ/c ủy viên BCH Hội Nông dân huyện, các đ/c chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân xã, thị trấn trong huyện

6 tháng đầu năm đơn vị, đã tổ chức 1.233 cuộc tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước cho 24.556 cán bộ.hội viên, nông dân; nổi bật phổ biến chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực sản xuất, phát triển kinh tế nông, ngư, lâm nghiệp và công tác xây dựng Hội của địa phương, tuyên truyền, phổ biến các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn châu phi, vận động nông dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, chủ động phòng chống thiên tai, phối hợp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho hội viên nông dân; chi, tổ hội tổ chức 302 cuộc 5.700 hội viên, nông dân sinh hoạt tìm hiểu chính sách phát triển kinh tế biển, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thông qua tìm hiểu, học tập đã có trên 22,3 ngàn hộ đăng ký học và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên 29 ngàn hộ đăng ký thực hiện các tiêu chí sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Công tác xây dựng tổ chức Hội, 15/22 chỉ tiêu thi đua thực hiện đúng và vượt kế hoạch đề ra như kết nạp 1.531 hội viên mới,  72 chi hội hoàn thành công tác kết nạp hết hộ nông dân đủ điều kiện vào hội, cấp và đổi thẻ Hội viên, xây dựng quỹ hội, quỹ hùm vốn  trên 4 tỷ đồng, nhận giúp 88 hộ nghèo xóa nghèo. Trên lĩnh vực hỗ trợ nông dân sản xuất, phát triển kinh tế: hội viên, nông dân đã ủng hội quỹ Hỗ trợ nông dân trên 465 triệu đồng, cơ sở Hội đã triển khai thực hiện 9 dư án hỗ trợ 86 hộ nông dân nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả; tổ chức 5 đoàn cho nông dân đi học, tìm hiểu mô hình nuôi dê, nuôi gà thả vườn, trồng nấm rơm trong nhà kính, nuôi tôm 2 giai đoạn, nuôi cá chình, nuôi cua đinh, sản xuất lúa an toàn, tìm hiểu các mô hình sản xuất  gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ nông dân áp dụng tại địa phương, xây dựng 248 mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực sản xuất, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ mô trường, giữ gìn an ninh trật tự ở xóm, ấp. Tại Hội nghị sơ kết Ban chấp hành nhất trí thông qua 7 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung chỉ đạo 6 tháng cuối năm, để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra của địa phương./.

Phạm Văn Đông – Cà Mau