(Ảnh: tại buổi làm việc)

Tổ nắm tình hình đời sống, sản xuất của hội viên nông dân trong xã, công tác thực hiện xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực phát huy vai trò gương mẫu, hỗ trợ giúp đỡ nhau, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới v.v… Tại buổi làm việc, Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân dự án “Nuôi tôm sú 2 giai đoạn” cho 20 hộ hội viên, số tiền 300 triệu đồng, thời gian 24 tháng. Từ dự án Hội Nông dân tỉnh mong muốn góp phần hỗ trợ cho bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đồng hành cùng xã trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

                                                                                                                                                Phan Thị Monl