Dự buổi làm việc: Ban Dân vận Tỉnh ủy: có đồng chí Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lưu Văn Vĩnh, Phó Trưởng Ban Thường trực và các đồng chí Trưởng các Phòng. Hội Nông dân tỉnh: Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực và các đồng chí UV.BTV, Trưởng, Phó các Phòng, Ban.

(Ảnh: tại buổi làm việc)

Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy, sự phối hợp tích cực của sở, ban, ngành, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng đoàn. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và hội viên, nông dân trong tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong 6 tháng đầu năm:

Các cấp Hội đổi mới nội dung hoạt động trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở, gần gũi nông dân nên các chỉ tiêu thi đua của Hội được hội viên nông dân tích cực thực hiện nên trong 6 tháng có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt, một số chỉ tiêu gần đạt; tổ chức thành công Hội thi Nhà nông đua tài; Trung ương Hội hỗ trợ kinh phí cho 7 nội dung hoạt động; Tỉnh ủy, UBND hỗ trợ cho 10 nội dung hoạt động lớn, đến nay đã thực hiện xong nhiều nội dung hiệu quả

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa thu hút hội viên, nông dân tham gia; 118.115 hộ hội viên, nông dân đăng ký thực hiện Danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, có nhiều hộ tiêu biểu thu nhập 01 tỷ đồng/năm, 01 Câu lạc bộ “Nông dân Tỷ phú” tại xã Tân Thành, thành phố Cà Mau; hướng dẫn thành lập mới 73 Tổ hợp tác sản xuất, 07 Hợp tác xã, 79 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 10 chi Hội Nông dân nghề nghiệp; xây dựng 08 phóng sự mô hình nông dân khởi nghiệp hiệu quả để tuyên truyền nhân rộng.

Quỹ hỗ trợ nông dân tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện, Ban Vận động cấp tỉnh, cấp huyện nên nguồn Quỹ tăng trưởng khá, đầu năm đến nay 10.946.221.000 đồng, giải ngân được 83 dự án (Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ đến nay 52.000.000.000 đồng, giải ngân được 323 dự án).

Có 101.552 hộ hội viên, nông dân đăng ký tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 162.500 hộ hội viên, nông dân đăng ký đạt Danh hiện gia đình văn hóa; xây dựng và duy trì thực hiện được 94 mô hình bảo vệ môi trường. Xây dựng 14 căn nhà “Mái ấm nông dân” cho 14 hộ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Ký kết Thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh về chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022 – 2025, đưa 77 sản phẩm OCOP của tỉnh để đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử posmart.vn và 01 gian hàng “Hội chợ triển lãm trực tuyến, tiêu thụ nông sản và sản phẩm Ocop trên sàn thương mại điện tử” trên sàn giao dịch thương mại điện tử posmart.vn của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Phối hợp Công ty Bảo hiểm PVI triển khai Thỏa thuận hợp tác thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân” trên địa bàn tỉnh; Phối hợp tổ chức 96 lớp: truyền thông về công tác an toàn giao thông bảo vệ môi trường; các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học, kỹ thuật sản xuất, kiến thức pháp luật về sản xuất, kinh doanh có gần 4.400 lượt hội viên, nông dân dự…

 

(Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu)

Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thông tin: Trong những tháng đần năm các cấp Hội đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao; chương trình, kế hoạch thực hiện được triển khai ngay từ đầu năm, đặc biệt là Đảng đoàn, Thường trực luôn quan tâm chỉ đạo các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phát huy vai trò, trách nhiệm trong phụ trách địa bàn các huyện, thành phố, theo dõi chặt chẽ tình hình để kịp thời hỗ trợ, chỉ đạo. Trong sắp xếp, bố trí theo Đề án vị trí việc làm tư tưởng cán bộ ổn định, tính giác, tự nguyện thực hiện cao; công tác phối hợp các ngành được tăng cường thực hiện… Hiện nay, Thường trực, Ban Thường vụ chỉ đạo các cấp Hội rà soát nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết còn lại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, chủ động rà soát, đối chiếu các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023, tăng cường các giải pháp thực hiện phấn đấu đến cuối năm 2022 hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra, gắn với tăng cường công tác củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2023 – 2028 (Trong quý IV/2022 sẽ tiến hành đại hội chi Hội Nông dân, đến năm 2023 tiến hành Đại hội cấp xã, huyện và đại hội cấp tỉnh vào tháng 9/2023).

 

(Ảnh: đồng chí Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu)

Đồng chí Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy: Biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; tình hình đời sống nông dân, nông nghiệp trong tỉnh phát triển ổn định trong có có vai trò đóng góp quan trọng của các cấp Hội trong tỉnh… Đồng chí Lê Thanh Triều lưu ý trong thời gian tới:

Tập trung công tác kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp Hội, xây dựng Đề án, Phương án nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028; quan tâm quy hoạch, đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và cần có thêm trình độ về quản lý kinh tế, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt là tiếp tục phát huy vai trò của các cấp Hội trong tỉnh trong phát triển “Tam nông”.

Nông nghiệp”: Quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp, tuyên truyền mặt hàng chủ lực của tỉnh, các mô hình kinh tế hiệu quả, phát triển các mô hình du lịch cộng đồng; duy trì và tích cực thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (Ocop); tuyên truyền phát triển nông nghiệp gắn kết với chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ; tiếp tục giữ vững vai trò phối hợp giữa Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Hội Nông dân; cùng với các chính quyền trong phát triển chỉ tiêu kinh tế - xã hội… Tiếp tục phát huy có hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân.

“Nông dân”: Thường xuyên nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân, nhất là hội viên là tôn giáo, dân tộc… để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn cho hội viên nông dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của hội viên, nông dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; phát huy tình đoàn kết nội bộ trong nông dân v.v…

“Nông thôn”: Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của “Nông dân” trong xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (về sản xuất, hình thức tổ chức kinh tế tập thể, môi trường v.v..);. xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Phong trào thi đua dân vận khéo; phát huy tinh thần đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững v.v..../.

Phan Thị Monl (Hội Nông dân tỉnh)