(Ảnh: Tại buổi làm việc)

* Tình hình hoạt động của Hội và phong trào nông dân:

Tại buổi làm việc, đồng chí Phù Công Triều, Chủ tịch Hội Nông dân huyện báo cáo: ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chủ động đề ra chương trình, giải pháp thực hiện nghị quyết năm 2021, phát động ký kết, giao chỉ tiêu thi đua, đồng thời quyết tâm khắc phục những mặt còn hạn chế năm 2020. Đến nay, các chỉ tiêu thi đua được cơ sở tích cực triển khai thực hiện; tình hình đời sống, sản xuất hội viên cơ bản được thuận lợi và ổn định, sản lượng tôm – lúa năm nay cao hơn so với cùng kỳ; xây dựng mới được 03 dự án Quỹ hỗ trợ nông dân, ngân sách huyện cấp mới được 200 triệu đồng, trong quý vận động được 15 triệu đồng… Đồng thời, xác định những hoạt động trọng tâm, nổi bật chỉ đạo để làm sáng kiến trong hoạt động của Hội năm 2021, đó là:

- Tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện với hội viên, nông dân.

- Chỉ đạo có hiệu quả các mô hình điểm như:

+ Mô hình dân vận khéo: "Làm bờ kè chống sạt lỡ" xã Biển Bạch Đông; mô hình "Nuôi cua đinh” ấp 9, xã Thới Bình.

+ Mô hình khởi nghiệp: "Nuôi chồn hương" ấp 5, xã Tân Lộc Đông.

+ Chi, tổ hội Nông dân nghề nghiệp, gắn với mô hình ATVS thực phẩm: mô hình "Lúa ST24, ST25" của xã Trí Lực; "Lúa – tôm càng xanh" xã Biển Bạch; mô hình "Trồng màu" ấp 4, 5 xã Trí Phải.

+ Mô hình bảo vệ môi trường: "Xây dựng lò đốt rác" của xã Biển Bạch.

- Xây dựng mô hình "Nuôi gà và vịt xiêm” ở xã Tân Lộc là mô hình có 17 hộ nuôi vốn đầu tư 300 triệu đồng (của nguồn tỉnh), là người dân tộc khmer là mô hình điểm chỉ đạo tuyên truyền thực hiện công tác hội và phong trào nông dân đối với công tác dân tộc, tôn giáo.

- Huyện phấn đấu cấp, đổi thẻ hoàn thành trong tháng 6; việc phát động cán bộ, hội viên, nông đăng ký thực hiện danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đăng ký sản xuất xây dựng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đăng ký xây dựng nông thôn mới; đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được phát động lồng ghép và hoàn thành trong quý II.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện báo cáo và kiến nghị còn một số khó khăn: một số chỉ tiêu tỉnh giao còn cao, như: chỉ tiêu kết nạp hội viên và đăng ký Danh hiệu nông dân SXKDG; công tác vận động quỹ hỗ trợ nông dân một số cơ sở chưa được sự quan tâm của cấp ủy; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Chi hội còn thấp và chưa đồng đều...

* Đồng chí Trần Thị Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh: đánh giá cao sự quyết tâm, cố gắng và những kết quả đạt được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân trong những tháng đầu năm và chỉ đạo thời gian tới tập trung thực hiện:

- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung quán triệt, tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Quan tâm củng cố nâng cao chất lượng hội viên, phát triển hội viên gắn với cấp, đổi thẻ hội viên, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội; xây dựng Chi, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp… Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân của cấp huyện và cơ sở.

- Đẩy mạnh thực hiện Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trong đó tập trung:

+ Quan tâm xây dựng mô hình có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp điều kiện và quy hoạch của địa phương. Quan tâm phối hợp với Báo, Đài, website Hội để tuyên truyền những mô hình hiệu quả, nổi bật, chất lượng để tuyên truyền, phát huy nhân rộng.

+ Rà soát, nắm chắt những mô hình: Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Chi, tổ hội Nông dân nghề nghiệp do Hội xây dựng; những doanh nghiệp là hội viên nông dân.

+ Tạo điều kiện cho hội viên tham gia tốt lớp tập huấn của Tỉnh, đặc biệt là tập huấn cho hội viên là doanh doanh nghiệp, hội viên sáng tạo khởi nghiệp về kiến thức pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, kinh nghiệm, kỹ năng kinh doanh, giúp doanh nghiệp, nông dân khởi nghiệp thành công (do Tỉnh hội hợp với Trung ương Hội tổ chức).

  - Khẩn trương tổng kết 7 năm thực hiện Đề án Hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2014 – 2020. Qua đó, để đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp xây dựng Đề án phát triển nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2021 – 2025 mang lại hiệu quả hơn nữa. Nắm chặt chẽ hiệu quả của các dự án, đôn đốc nhắc nhở việc quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, thu hồi dự án đến hạn đúng quy định.

- Quan tâm nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất, những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của hội viên, nông dân, để kịp thời báo cáo tham mưu với cấp ủy, chính quyền, hội cấp trên, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên, nông dân.

* Thăm mô hình Quỹ Hỗ trợ Nông dân:

                      Đ/c Trần Thị Quyết, Phó Chủ tịch Thường trực HND tỉnh (đứng thứ nhất phía tay trái) thăm mô hình "Nuôi cua đinh" ấp 9, xã Thới Bình

Đây là mô hình được đầu tư từ dự án Quỹ hỗ trợ nông dân, số tiền 200 triệu đồng, có 10 hộ nuôi. Đồng chí Chi hội trưởng Nông dân ấp 9 cho biết: Hội viên nông dân rất vui mừng khi được Hội quan tâm hỗ trợ vốn; Tổ hội Nông dân nghề nghiệp "Nuôi cua đinh" thành lập đến nay 7 tháng; Quá trình nuôi, thành viên trong Tổ thường xuyên trao đổi, chia sẽ những kinh nghiệm, qua đó Cua đinh phát triển rất tốt, trọng lượng đến nay khoảng 300 gram/con.

Đồng chí Lê Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: đây cũng là mô hình huyện chọn mô hình Dân vận khéo của huyện. Huyện chỉ đạo Hội Nông dân xã thường theo dõi, phối hợp hỗ trợ kỹ thuật nuôi cho bà con, giúp bà con Nuôi đạt hiệu quả.

Hy vọng đây sẽ là mô hình mang lại thu nhập cao cho hội viên và sẽ có nhiều hội viên tham gia vào Tổ, để cùng nhau phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình và cùng xây dựng Hội ngày thêm phát triển./.

                                                                                           Phan Thị Monl