Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp của chính quyền, các ban, ngành của huyện và sự nổ lực của Hội Nông dân huyện, cơ sở. Thời gian qua, nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng trong xây dựng nông thôn mới; vai trò của Hội trong tham gia và trực tiếp tham gia các dự án phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa ở nông thôn ngày càng được phát huy. Đặc biệt, hội viên, nông dân trong huyện rất phấn khởi với sự quan tâm của các cấp Hội về tập huấn kỹ thuật khoa học, công nghệ, dạy nghề, truyền nghề đầu tư nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân, vốn ủy thác ngân hàng chính sách xã hội, hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất v.v…

(Ảnh: Trao thưởng tại Hội nghị)

Trong 7 năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đã giải ngân 29 dự án, số tiền 6 tỷ 310 triệu cho 370 hộ vay; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho 3.757 hộ vay, với tổng dư nợ là 87 tỷ 385 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho vay theo Nghị định 116, ngày 07/9/2018 của Chính phủ đã thành lập 31 tổ Liên kết vay vốn với 192 thành viên, số tiền 15 tỷ 650 triệu đồng; tổ chức 94 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật sản xuất có 2.550 lượt cán bộ, hội viên, nông dân dự v.v… 07 năm qua, có 33.078 lượt hộ hội viên, nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, nhiều mô hình hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng như: mô hình nuôi cá chình, cá bống tượng; nuôi tôm, cua kết hợp, nuôi tôm quảng canh cải tiến, Nuôi heo, gà, bò, nuôi dê; sản xuất vụ lúa - vụ tôm càng xanh; trồng hoa màu, cây ăn trái, nuôi chồn hương, lúa ST24, ST25 vv…  

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đánh giá những hạn chế đã qua với tinh thần khách quan, trung thực, thẳng thắn, quyết tâm đề ra nhiều giải pháp, quyết tâm thực hiện tốt hơn Đề án hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2021 – 2025. Hội nghị đã có 4 tập thể, 28 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện và Hội Nông dân huyện tặng Giấy khen có nhiều thành tích trong hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2018 – 2021./

                                                                                                                                                             Phan Thị Monl