Hoạt động trên được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” (Dự án GCF Chống chịu Biến đổi khí hậu). Theo kế hoạch, tập huấn về Quản lý rủi ro thiên tai – biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng (TOT) được tổ chức vào tháng 11 năm 2022.

Tại buổi tập huấn, các giảng viên giới thiệu chương trình tập huấn và đánh giá rủi ro thiên tai – dựa vào cộng đồng (viết tắt RRTT-DVCĐ) tại cấp xã và hướng dẫn phương pháp thực hiện, giới thiệu về Gói thông tin rủi ro, hướng dẫn và thực hành công cụ đánh giá RRTT- RRBĐKH, hướng dẫn quy trình lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội... Đánh giá RRTT – DVCĐ là quá trình thu thập tổng hợp và phân tích thông tin có sự tham gia của người dân về các loại hình thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực phòng, chống thiên tai tại địa phương nhằm xác định mức độ rủi ro thiên tai của cộng đồng.

Quang cảnh đại biểu dự tập huấn

Mục đích của lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ và nhân dân xác định được: những thiên tai đã và có nguy cơ xảy ra tại các khu vực trên địa bàn; các yếu tố dễ bị tổn thương của cộng đồng trước thiên tai; năng lực phòng, chống thiên tai cộng đồng; rủi ro thiên tai và thứ tự ưu tiên để tìm ra các giải pháp phù hợp, trong đó lưu ý tới nhóm đối tượng dẽ bị tổ thương.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu thống nhất trách nhiệm của các bên liên quan; cập nhật các kiến thức về biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai và rủi ro do biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, có lồng ghép các nội dung nhà an toàn và khôi phục rừng ngập mặn trồng các loại cây phòng chống giông gió, lốc, xoáy, sạt lở đất cho cán bộ, hội viên, nông dân nắm để thực hiện, thống nhất và hướng dẫn về quy trình lồng ghép, tích hợp yếu tố thiên tai và biến đổi khí hậu vào lập kế hoạch phát triển KT-XH và các hoạt động truyền thông tích hợp và đồng thời thống nhất kế hoạch tập huấn và đánh giá rủi ro thiên tai – rủi ro do biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng xã./.

Trương Long Hồ (HND xã Tân Dân)