Ngày 03/9/2019, Hội Nông dân thành phố Cà Mau phối hợp với Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh mở lớp tập huấn “ Nâng cao nhận thức về ứng dụng KH&CN trong sản xuất và kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị” cho 16/16 đơn vị trong thành phố.

Lớp tập huấn cho 100 đồng chí là Phó Chủ tịch, chi hội trưởng, chi hội phó và tổ trưởng, tổ phó nông dân nắm và đi sâu về chuỗi giá trị nông sản; phân tích kinh tế chuỗi và nâng cấp chuỗi..., nhằm giúp cho hội viên, nông dân nắm được các kỹ thuật mới và phương pháp ứng dụng KH&CN trong sản xuất và kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị để áp dụng vào sản xuất và phát triển kinh tế ở địa phương./.

                                                                             DƯƠNG VĂN NHỨT

                                                                            HỘI NÔNG DÂN TP CÀ MAU