(ảnh, trước sân nhà hội viên Nguyễn hoàng Thắng, ấp 4 xã Khánh Bình)

Với 3 phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động, từ đầu năm 2019 đến nay 13 xã, thị trấn (Huyện Trần Văn Thời) đã tuyên truyền, vận động 43.394 lượt hộ nông dân đăng ký thực hiện các phần việc cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới, trong đó 22.537 hộ trồng cây xanh, trồng hoa, trồng mai vàng tạo cảnh quan môi trường gia đình, 20.812 hộ trồng cây xanh làm hàng rào; đã có 34.201 lượt hộ thực hiện các phần việc đã đăng ký thi đua

Nổi bật là xã Khánh Hải đảm nhận trồng hoa và chăm sóc hoa tuyến đường Trùm thuật đến khu di tích Bác Ba Phi; xã Phong Lạc trồng hoa, cây xanh  tuyến đường Rạch Bần đến khu căn cứ Tỉnh ủy; xã Khánh Bình Đông đảm nhận trồng hoa 2 bên đường lộ (tuyến đường rạch cui).Thông qua các mô hình “Dân vận khéo”, Hội Nông dân các xã đã vận động hội viên, nông dân  làm vệ sinh, tu bổ 59 km tuyến lộ xóm,ấp; trồng cây xanh 57 tuyến lộ ven kênh rạch, xây dựng 77 km bờ kè chống sạt lở ven sông tại cụm dân cư

Nông dân tham gia phong trào thi đua của Hội đã góp phần đưa phong trào “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đi vào cuộc sống bằng việc làm cụ thể của nông dân, nhiều địa bàn, khu dân cư khởi sắc với cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp phục vụ đời sống của người dân nông thôn./.

Phạm Văn Đông – Cà Mau