Đ/c Nguyễn Ly Kha, Chủ tịch HND xã Hòa Tân trao tặng vở cho các em

Thường trực Hội Nông dân thành phố Cà Mau vận động mạnh thường quân hỗ trợ 1.000 cuốn tập tặng cho con, em hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó phân bổ cụ thể: Hội Nông dân xã Hòa Tân 300 cuốn trao tặng cho 15 em; Hội Nông dân xã Hòa Thành 300 cuốn, tặng cho 15 em; Hội Nông dân xã Tân Thành 300 cuốn, tặng cho 15 em; Hội Nông dân xã An Xuyên 100 cuốn, tặng cho 05 em.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần động viên tinh thần các em cố gắng học tập tốt./.

Lê Ngọc Ân (Hội Nông dân thành phố Cà Mau)