Hội Nông dân xã đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đến các chi hội, hội viên, gắn với tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện kiện toàn công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xây dựng các mô hình dân vận khéo; phối hợp mở các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng các loại giống mới, kỹ thuật gieo trồng và cách thức bón phân cho các loại cây trồng, nhằm góp phần nâng cao kiến thức sản xuất... Trong quý, kết nạp được 24 hội viên, nâng tổng số 1.529 hội viên, Hội Nông dân xã thực hiện đạt và vượt 15/20 chỉ tiêu, nổi bật nhất là vận động quỹ hỗ trợ nông dân được 62.515.000/53.781.000 đồng (đạt 116%). Còn lại 5 chỉ tiêu Hội Nông dân xã dự kiến phấn đấu đến tháng 9 hoàn thành.

(Ảnh: Tại Hội nghị)

Tại Hội nghị sơ kết Hội Nông dân xã đề ra 11 nội dung thực hiện trong quý II năm 2022, trọng tâm: tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt Hội, vận động hội viên xuống giống đúng theo lịch thời vụ; tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; chuẩn bị tốt tham gia Hội thi nhà nông đua tài cấp huyện..../.

                                                                        Hồng Nhân (HND xã Khánh Lộc)