Đề nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng Hội vững mạnh, ngay từ đầu năm 2019, Ban thường vụ Hội Nông dân huyện phú Tân hướng về cơ sở, đổi mới mô hình tổ chức Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả trong công tác tập hợp nông dân. Với tiêu chí 5 cùng “cùng lĩnh vực lao động; ngành nghề sản xuất, kinh doanh dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng sự chia sẻ; cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi” trong quý 1/2019 các xã trong huyện đã thành lập 41 tổ hội nghề nghiệp theo Đề án số 24 của Hội Nông dân Việt Nam và củng cố 111 tổ hợp tác sản xuất thu hút 1.190 hội viên, nông dân sản xuất theo nghề.

Qua khảo sát các mô hình tổ Hội nghề nghiệp chủ yếu trên lĩnh vực nuôi tôm quản canh cải tiến, nuôi cua, trồng rau, màu;  bước đầu đã làm được vai trò giúp nông dân cùng nhau bảo vệ nguồn nước, môi trường, cùng nhau thả giống, cùng nhau hỗ trợ giúp đỡ hộ gặp khó khăn về con giống, về vốn, cùng nhau bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn./.

Thái Quỳnh – Cà Mau