Tiến độ thực hiện các 22 chỉ tiêu thi đua, qua kiểm tra 8/9 BCH Hội Nông dân xã, thị trấn đến ngày 19/6/2019 toàn huyện thực hiện đạt trên 60% chỉ tiêu giao năm 2019. Nhiều chỉ tiêu đạt trên 80% trở lên  như: tập huấn, bồi dưỡng cán bộ về nghiệp vụ công tác Hội, công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết phát triển kinh tế của cấp ủy địa phương; công tác củng cố, nâng chất chi, tổ hội; công tác quản lý các nguồn vốn tín chấp; công tập hợp nông dân tham gia sinh hoạt hội, kết nạp hội viên mới, có 1 đơn vị hoàn thành 18/22 chỉ tiêu.  

Nổi bật là công tác vận động Quỹ hỗ trợ nông dân thu trên 331 triệu đồng, 5/9 xã hoàn thành chỉ tiêu giao; 6 xã nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, giải ngân 06 dự án quỹ HTND, 72 hộ hội viên mở rộng mô hình sản xuất; kiểm tra 16 Chi hội Nông dân ấp, 16/16 Chi đều hoàn thành nhiệm vụ huy động quỹ HTND, chi hội quan tâm quản lý các dự án nguồn vốn ưu đãi, thu, đăng phí đúng quy định về Ngân hàng chính sách không để phát sinh nợ quá hạn; công tác phát triển, kết nạp hội viên mới, quản lý hội viên có nhiều chuyển biến, nắm được tình hình hội viên, nông dân./.

Nguyễn Kim Huệ - HND huyện Phú Tân