Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới nhiều hoạt động, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã Đông Hưng đã bám sát chỉ đạo của Hội Nông dân huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND, UBND xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể của mình, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Cụ thể: Trong tháng 11/2021, tổng sản lượng thủy sản toàn xã là 440 tấn, đạt 90% chỉ tiêu trên giao; Diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 2.225/2.200 ha, đạt 101% chỉ tiêu trên giao…

  • (Hội Nông dân xã Đông Hưng kết hợp với các ngành đoàn thể của xã và
  • người dân trồng cây xanh ven các tuyến lộ)

Thông qua các hoạt động, đã tăng cường đoàn kết, gắn bó, tinh thần tự quản, phát huy nội lực, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang sạch, đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên rõ rệt. Môi trường là chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới và đây là chỉ tiêu khó thực hiện nếu ý thức người dân không được đề cao. Nhận thấy rõ điều đó, Hội Nông dân xã kết hợp với các ngành, đoàn thể xã Đông Hưng vận động nhân dân làm đất đen được 6 tuyến lộ, tổng chiều dài 6.740m, đồng thời kết hợp trồng cây xanh ven lộ nhằm tạo cảnh quang môi trường với hơn 10.000 cây hoa giống trên 3 tuyến lộ bê tông (02 tuyến lộ 3m ấp Cái Cấm và Trọng Ban, 01 tuyến lộ 1,5m thuộc ấp Cái Giếng), tổng chiều dài trên 7km.

Để tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả các nội dung, tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, Hội Nông dân xã Đông Hưng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, vận động với tăng cường các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân. Kịp thời tổng kết, tôn vinh, cổ vũ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp xây dựng nông thôn mới để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả./.                                      

(Quốc Hưng, Hội Nông dân xã Đông Hưng)