Với chức năng hậu phương, nông dân tỉnh Cà Mau thực hiện tốt các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt trong sinh hoạt và trong sản xuất để cung ứng sản phẩm nông sản cho nền kinh tế, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hoá cho thị trường. Với chức năng tuyến đầu chống dịch, cán bộ, hội viên nông dân các cấp trong tỉnh tham gia vào tổ phòng chống COVID cộng đồng; tổ xung kích, tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19; Tổ Nhân dân tự quản để góp phần cùng với Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau “Giữ chặt vùng xanh”, đảm bảo cho người dân an tâm sản xuất, kinh doanh...

Hội Nông dân các cấp đã vận động, đóng góp tiền mặt vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 trên 770 triệu đồng; quyên góp, hỗ trợ 143 tấn lương thực, thực phẩm, trị giá hơn 2,1 tỷ đồng; vận động hơn 6.000 suất ăn nhanh hỗ trợ người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh tự phát về Cà Mau trị giá hàng trăm triệu đồng. Ðặc biệt, các mô hình sáng kiến “Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân”, “Ðiểm tiêu thụ nông sản cho nông dân”… đã tiêu thụ hơn 170 tấn nông sản các loại trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đông đảo hội viên, nông dân tham gia thực hiện. Toàn tỉnh hiện có gần 140.000 hộ hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; xây dựng 878 mô hình dân vận khéo và các mô hình phát triển kinh tế do địa phương và các cấp hội phát động. Có 104 sản phẩm của 72 chủ thể đăng ký thực hiện sản phẩm OCOP (tỉnh đã công nhận 77 sản phẩm OCOP của 44 chủ thể; trong đó, có 03 sản phẩm đạt 04 sao, 74 sản phẩm đạt 03 sao). Các sản phẩm 03 sao được trưng bày tại các điểm gắn với du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm; có 29 sản phẩm được đưa vào các hệ thống phân phối, hệ thống siêu thị trong và ngoài tỉnh. Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu được 19 nhãn hiệu trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, lãnh đạo và hội viên nông dân các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí vượt khó, chung sức, đồng lòng kế thừa những thành tựu đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp hội đề ra, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.

Ngô Hồng Quyên (HND Tỉnh)