Năm 2017, xã được công nhận xã Nông thôn mới và hiện nay đang tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, có rất nhiều cán bộ, hội viên, nông dân gương mẫu, đi đầu trong công tác vận động, thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, tiến tới xây dựng thành công xã Tân Lộc đạt nông thôn mới nâng cao trong năm 2022. Nổi bật có anh Hữu Thanh Dung, sinh năm 1972 vừa là hội viên Hội Nông dân - vừa là đảng viên Chi bộ ấp 7, xã Tân Lộc.

Nhiều năm nay, anh luôn phấn đấu thực hiện tốt vai trò của người hội viên; luôn đi đầu trong mọi công tác của Hội, của địa phương; gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực vận động người thân trong gia đình và mọi người xung quanh cùng để tham gia thực hiện.

(Ảnh: Anh Dung đang làm cỏ ven đường)

Anh Dung rất tâm huyết với công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quang xanh, sạch, đẹp. Khi tiếp thu được chủ trương về xây dựng nông thôn kiểu mẫu anh Dung mạnh dạng đăng ký với Chi hội, Chi bộ về trồng tuyến đường hoa bông trang hai bên tuyến đường khu dân cư anh đang sống chiều dài 300m hiện hoa đang phát triển tốt. Anh chủ động ươm trên 1.000 cây bông trang để trồng lấp phần đất hộ có hoàn cảnh khó khăn đi làm ăn xa nhà. Bên dưới những cây hoa trang anh còn trồng xen hoa mười giờ tạo nên một thảm hoa nhiều màu rất là đẹp. Hầu như, ngày nào khi ra đồng về anh cũng có mặt trên tuyến đường hoa chăm sóc tuyến đường hoa, vận động anh chị em hội viên cùng tham gia. Hiện nay, tuyến đường trong ấp anh đăng ký thực hiện ngày càng xanh đẹp, góp phần giúp xã thực hiện đạt tiêu chí 13 về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra, Anh thực hiện tốt các công tác phong trào Hội, giúp hội viên nghèo, đóng góp quỹ hội, quỹ hỗ trợ nông dân, các chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Với những đóng góp tích cực cho địa phương, anh Dung được Ủy ban nhân dân xã nhiều năm tặng giấy khen với thành tích thi đua hoàn thành tốt các phong trào tại địa phương. Đạt được thành tích trên, nhưng anh vẫn khiêm tốn chia sẻ: “Tôi là một người dân, là hội viên Hội Nông dân của ấp, còn làm gì được cho ấp, cho Chi hội thì tôi thực hiện”. Sự tích cực, chân tình của anh Hữu Thanh Dung luôn được mọi người tin yêu, là gương sáng trong học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ./.

                    Hữu Văn Phêl (Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lộc)