(Ông Ánh với mô hình nuôi hào trong vuôn tôm đem lại hiệu quả cao)

Hướng dẫn, tư vấn nông dân tham gia nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả tại địa phương, từ đầu năm 2019 đến nay Hội Nông dân huyện Năm Căn đã phối hợp chuyển giao mô hình con, cây có hiệu quả cho 111 hộ nông dân trên địa bàn, như : nuôi vỗ cua mẹ, sản xuất cua giống tại khóm Sa Pô, khóm Cái tắc, trồng khóm ở khóm Cái nai (TT Năm Căn), trồng bắp ở Hố Gùi, nuôi tôm, cua kết hợp ở ấp Bỏ Hủ, ấp Mai Vinh, nuôi tôm tích bằng lồng ở xã Hàm Rồng, trồng rau màu ở xã Hiệp Tùng, Lâm Hải, nuôi tôm quản canh cải tiến ở xã Hàm Vịnh, nuôi cua thương phẩm ở xã Đất Mới…..

Để hỗ trợ nông dân Hội đã triển khai 17 dự án Quỹ Hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ 159 hộ vay trên 1,6 tỷ đồng để cải tạo ao đầm, mua con giống, cây giống và phương tiện sản xuất, địa bàn thực hiện dự án, mô hình, cơ sở Hội đã thành lập 25 tổ hợp tác sản xuất và mô hình “Dân vận khéo” tại cụm dân cư nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả./.

Phạm Văn Đông – Cà Mau