(đc Đặng Minh Thẳng, Chủ tịch Hội ND xã thông qua báo cáo với đoàn kiểm tra)

Căn cứ Nghị quyết của BCH Hội Nông dân tỉnh, huyện về các chỉ tiêu năm 2020 trong công tác xây dựng hội, phong trào nông dân. Tại thời điểm kiểm tra BCH Hội Nông dân xã Tam Giang Tây, đã đạt và vượt 19/20 chỉ tiêu được giao trong năm 2020

Nổi bật là 26/28 tổ hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác kết nạp hội viên mới đạt 111,76%, 1017 hội viên đã được cấp, đổi thẻ Hội; vận động được 42.210.000đồng quỹ hỗ trợ nông dân  đạt 122,56%; giúp 7 hộ nghèo, 1 hộ xóa được nghèo; 860 hộ thực hiện tiêu chuẩn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, (171 hộ đăng ký thi đua SXKD giỏi cấp huyện, cấp tỉnh); 14/14 chi hội xây dựng được mô hình dân vận khéo, 1784 hội viên, nông dân đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện các tiêu chí, phần việc xây dựng nông thôn mới và sản xuất nông sản an toàn vệ sinh thực phẩm, vận động hội viên xây dựng được 140 lò đốt rác.

Thông qua các phong trào, Hội đã cũng cố nâng cao chất lượng hoạt động 8 chi hội, 16 tổ hội (xã không còn tổ hội yếu, kém). Trong năm cơ sở đã giới thiệu 4 hội viên ưu tú cho cấp ủy châm bồi phát triển Đảng. Trong chỉ đạo thực hiện nghị quyết năm 2020 BCH hội Nông dân xã kjp thời nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức hội, phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên trong các phòng trào hành động cách mạng tại cơ sở, cụ thể là thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, Đại hội Đảng bộ tỉnh và thi đua chào mừng 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam bằng những công việc cụ thể tại chi, tổ hội phục vụ cho sản xuất, đời sống của nông dân.

Tại buổi kiểm tra, thay mặt BCH Hội Nông dân tỉnh, đ/c Nguyễn Quang Hùng, phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ghi nhận kết quả đã đạt được của Hội Nông dân xã Tam Giang Tây và đề nghị BCH Hội Nông dân xã tổng kết việc làm được, cách làm hay, có hiệu quả để nhân rộng trong năm 2021./.

Phạm Văn Đông (Hội ND tỉnh)