Xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh là trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên nông dân

LỊCH CÔNG TÁC

STT Lịch tuần Xem
1.Lịch công tác của Thường trực tuần 11(2023)
2. Lịch công tác của Thường trực tuần 10(2023)
3. Lịch công tác của Thường trực tuần 09(2023)
4.Lịch công tác của Thường trực tuần 08(2023)
5.Lịch công tác của Thường trực tuần 07(2023)
6. Lịch công tác của Thường trực tuần 06 (2023)
7.Lịch công tác của Thường trực tuần 05 (2023)
8.Lịch công tác của Thường trực tuần 04 (2023)
9.Lịch công tác của Thường trực tuần 03 (2023)
10.Lịch công tác của Thường trực tuần 01 (2023)


THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 4
Truy cập trong ngày : 76
Tổng lượt truy cập: 353630