Đến dự Lễ có Thượng tọa Thích Trí Nguyên trụ trì chùa Pháp Hoa, thành Phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hoàng Rắt, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; ông Trần Huy Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện; đại diện lãnh đạo UBND, HĐND xã, Hội Nông dân xã, chi bộ, chính quyền ấp và các hộ dân ấp 10.

Ảnh tại buổi Lễ

Công trình giao thông nông thôn Từ Ân 74, có chiều ngang 2m, chiều dài 28m, với trọng tải 2 tấn, thiết kết theo cấu trúc bê tông, cốt thép tổng kinh phí xây dựng 167.000.000 đồng, trong đó: Thượng tọa Thích Trí Nguyên ủng hộ 50.000.000 đồng; bà Lý Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sản xuất Thương Mại Lý Bảo Minh thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ 117.000.000 đồng.

Cây cầu hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho nhân dân và các em học sinh đi lại được thuận tiện, an toàn hơn, đặc biệt là việc vận chuyển hàng nông sản được dễ dàng, nhằm thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần cùng xã Khánh Thuận hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới./.

Hồng Tiềm (HND huyện U Minh)