Hội nghị đối thoại lần này là sự tiếp nối thành công của Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với hội viên, nông dân tỉnh Cà Mau vào 2 năm trước đó (tháng 11 năm 2019). Lần hội nghị này, tỉnh chọn chủ đề “Hỗ trợ nông dân thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”. Thay mặt hơn 112 nghìn hội viên nông dân tỉnh, các đại biểu đã tập trung đặt nhiều vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch sản xuất, nguồn nhân lực, giống, chiến lược phát triển nông nghiệp,… đến lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành. Đây là một trong những hoạt động mang tính thời sự và nhận được mối quan tâm sâu sắc, hiệu quả của tỉnh Cà Mau trong giai đoạn gần đây.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì hội nghị đối thoại.

Hội nghị năm nay được tổ chức trong bối cảnh tỉnh đang bước vào giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế, trong đó có phục hồi sản xuất nông nghiệp. “Nông nghiệp là lợi thế quốc gia, trụ đỡ của nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững, tích hợp đa giá trị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh, gắn với đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến. Chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp... gắn với nhu cầu thị trường”, ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau khẳng định.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đối thoại đã có 70 ý kiến từ các cấp Hội, cán bộ, hội viên nông dân, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân đề đạt tới Chủ tịch UBND tỉnh. Nội dung xoay quanh chủ yếu 5 nhóm vấn đề về nông dân, nông nghiệp, nông thôn như: Vai trò, vị trí, phát huy dân chủ và các chính sách nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân; Vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học, kỹ thuật phát triển nông nghiệp bền vững; Thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; Các ngành nghề hỗ trợ cho nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, liên kết trong sản xuất; Xây dựng giao thông, thủy lợi.... gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các nội dung trọng tâm được đại biểu đặt thẳng vào vấn đề với tinh thần thẳng thắn, đúng thực trạng, thực tiễn.

 

Đại biểu tham dự đối thoại đặt vấn đề rất thẳng thắn và trách nhiệm.

“Chúng ta phải nhìn thẳng những vấn đề được nêu ra và giải đáp sẽ là nền tảng để quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện, hạ tầng tỉnh hiện có là điều rất quan trọng. Chỉ khi nào có quy hạch tốt, có hệ thống hạ tầng tốt mới tránh được thiên tai. Trước mắt, Cà Mau phải làm tốt khâu tổ chức sản xuất mới đảm bảo hiệu quả kinh tế”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử lưu ý: “Để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, nông dân, tôi đề nghị sau buổi đối thoại này, tất cả các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên, nông dân sẽ được các sở, ngành tỉnh có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh trả lời thỏa đáng. Nếu cần thiết kiến nghị các bộ, ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và cần có cơ chế, chính sách mà cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh nhà quan tâm”.

  • Vấn đề biến đổi khí hậu gây ngập úng, thiệt hại sản xuất là một trong những nội dung
  • được nông dân quan tâm nhất.

Đồng thời, Phó chủ tịch chỉ đạo: “Thời gian tới, các cấp cần tạo điều kiện để nông dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận, hưởng lợi các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tăng cường, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu để giới thiệu, đưa sản phẩm nông sản của người nông dân, chủ thể OCOP đến với người tiêu dùng, đặc biệt là trên các kênh thương mại điện tử. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp thông qua xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với triển khai các chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân”.

Từ lần đối thoại này, UBND tỉnh thống nhất tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với cán bộ, hội viên, nông dân theo định kỳ mỗi năm 1 lần (thời gian tổ chức trong quý III hàng năm)./.

Phong Phú (PV Báo Cà Mau)