“NHÀ NÔNG LÀ CHIẾN SỸ”

Cách đây đúng 73 năm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đã tuyên bố với toàn nhân loại: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan gốc đứng về phe Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”.

(Sưu tầm)

Để có được nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước như hiện nay, biết bao chiến sỹ đã anh dũng hy sinh và trong số này phần lớn là con em nông dân, lực lượng cư dân đông đảo nhất ở nước ta. Về nông thôn, chúng ta thường thấy trên bàn thờ ngoài ảnh Bác Hồ và các bậc tiên tổ của mỗi gia đình, thường còn thấy ảnh một liệt sỹ còn rất trẻ tuổi. Nhiều gia đình không có ảnh chụp đã phải dùng các ảnh về truyền thần để thờ.

Trong suốt cuộc đời hy sinh gian khổ để lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, Bác Hồ luôn quan tâm đến nông dân, nông nghiệp và nông thôn. Từ năm 1923, trong báo cáo gởi Quốc tế cộng sản Bác Hồ đã nhấn mạnh: “Quần chúng nông dân bị bóc lột nhất và cùng khổ nhất, rất yêu nước. Tuyên truyền tốt trong nông dân và tổ chức tốt trong công nhân, nếu chúng ta làm tốt được điều đó thì tương lai thuộc về chúng ta”. Đúng như lời tiên đón đó, dưới sự lãnh đạo thiên tài của Bác, nhân dân ta với tuyệt đại đa số là nông dân đã đứng lên làm cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử và lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

          Đ/c Nguyễn Kiên Cường, Phó Chủ tịch HNĐND tỉnh trao bằng khen cho tác giả đạt giải báo chí NDNNNT

Bác quan tâm đầu tiên đến quyền được hưởng hạnh phúc và tự do cho nhân dân. Bác Viết: “Ngày nay chúng ta đã xây dựng nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nhưng nếu nước được độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng của một chính quyền non trẻ. Bác quan tâm trước hết đến việc chống nạn đói, Bác kêu gọi nông dân: Cuộc chống nạn đói cũng như cuộc chống ngoại xâm; Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa! đó là khẩu hiệu của ta ngày nay; đó là cách thiết thực của chúng ta để giữ vững quyền tự do, độc lập.

Khi bước vào cuộc kháng chiến chín năm chống thực dân Pháp, Bác cũng đã nhiều lần nêu cao vai trò của nông dân. Bác viết: “Muốn đánh thắng thì quân và dân ta phải ăn no. Muốn ăn no thì phải có nhiều lương thực. Muốn nhiều lương thực thì phải cày cấy nhiều. Phải chịu khó bón phân, làm cỏ. Thực túc thì binh cường. Chiến sỹ ở trước mặt trận thi đua giết giặc lập công thì đồng bào ở hậu phương phải thi đua tăng gia sản xuất. Ruộng rẫy là chiến trường; Cuốc cày là vũ khí/ Nhà nông là chiến sỹ/ Hậu phương thi đua với tiền phương”.

Sau ngày hòa bình lập lại (1954), Bác đã động viên nông dân: “Hiện nay, nhiệm vụ vẻ vang của đồng bào là phải ra sức thi đua khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp để làm cho đồng bào nông dân ấm no, để cung cấp cho quân đội, để đảm bảo tiếp tế cho các thành thị, để đẩy mạnh việc khôi phục kinh tế nước nhà”, Bác phân tích: Người xưa dạy “dân dĩ thực vi thiên” tức là “dân lấy cái ăn làm trời”, Đảng, Chính phủ phải lo cái ăn cho dân, không được để dân đói; lại có câu: Có thực mới vực được đạo, nghĩa là không có ăn thì chẳng làm được việc gì cả… Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi.

Bác đi xa đã 49 năm, nhưng tình cảm và những lời căn dặn của Bác đối với nhân dân ta nói chung và với nông dân nói riêng sẽ còn mãi mãi trong tâm trí mỗi chúng ta./.

                                                                                                                                             TG: Vương Hữu Đức