Trong tháng 02/2023, Hoàn thành đại hội Hội Nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn và Hội nông dân cơ sở, Chi bộ, Ban nhân dân ấp và Chi Hội Nông dân khảo sát hiện trạng 7/7 điểm thực hiện mô hình “Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh” trên địa bàn các xã, thị trấn (gồm 6 nội dung: Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; ứng dụng khoa học - Công nghệ, chuyển đổi số vào đời sống sản xuất; nông dân tự quản về an ninh, trật tự, phân loại rác thải, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu; kinh doanh, sản xuất nông sản an toàn thực phẩm; tích cực tham gia Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện). Xây dựng kế hoạch, đánh giá thực trạng từng nội dung; biện pháp thực hiện, nội dung nào vận động dân thực hiện, nội dung nào cần sự hỗ trợ của nhà nước. Có cấm bảng điểm đầu và điểm cuối với kinh phí đặt bảng 8.000.000 đồng. Đây là xây dựng mô hình đột phá; điển hình và nhân rộng.

Mô hình “Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh” của Hội phát động

Tổ chức họp hội viên nông dân ấp Kại Lá, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019, của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về đẩy mạnh xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ hội Nông dân nghề nghiệp, nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của Hội viên trong việc xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp. Qua đó, đã có 30 hội viên đăng ký tham gia xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi tôm sinh thái ấp Kại Lá; dự kiến trong quý II/2023 tổ chức ra mắt Chi Hội Nông dân nghề nghiệp.

Hội viên nông dân ấp Kại Lá họp bàn xây dựng chi Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi tôm sinh thái

Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, khảo sát củng cố Hợp tác xã Ba Ba ấp Voi Vàm và Hợp tác xã Nuôi tôm sinh thái ấp Bảo Vĩ thuộc xã Tam Giang Tây; phối hợp Ủy ban nhân dân xã Tam Giang Tây họp dân tuyên truyền luật Hợp tác xã năm 2012 cho dân nắm việc lợi ích tham gia vào Hợp tác xã kiểu mới, qua đó có 08 hộ đăng ký tham gia thành lập Hợp tác xã ấp Ba Nhất. Đang hoàn thành hồ sơ; dự kiến trong quý III/2023 sẽ ra mắt.

Tổ chức kiểm tra Hội cơ sở triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện và quyết định giao chỉ tiêu cho chi Hội Nông dân ấp, khóm để thực hiện.

Đăng ký giúp đỡ hội viên là hộ nghèo và hộ cận nghèo, thoát nghèo năm 2023, gồm 60 hộ (trong đó: 19 hộ nghèo; 40 hộ cận nghèo và 01 hộ mới thoát nghèo năm 2022) và có 09 hộ đăng ký thoát nghèo năm 2022 nhưng chưa thoát.

Đăng ký nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi 8.612 hộ, đạt 100,30% chỉ tiêu Tỉnh hội giao.

Căn nhà mái ấm nông dân đang được xây dựng

Khởi công xây dựng 2/5 căn nhà mái ấm nông dân là hộ nghèo và hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở (xã Tam Giang Tây 04 căn và xã Tân Ân Tây 01 căn), trị giá mỗi căn nhà 50 triệu đồng, do Tỉnh hội, Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện, Hội Nông dân huyện Ngọc Hiển, Liên đoàn Lao động huyện và Ủy ban nhân dân xã cùng vận động đóng góp; còn lại 03 căn sẽ khởi công trong tháng 4/2023.

Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện năm 2023 giao chỉ tiêu các xã, thị trấn vận động trong hội viên là 255,5 triệu đồng, Hội cơ sở đang triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện phân bổ 300 triệu đồng, đang lập hồ sơ cho hội viên vay; Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh phân bổ cho Huyện hội 02 dự án (xã Đất Mũi dự án 300 triệu/10 hộ và Tam Giang Tây dự án 200 triệu/10 hộ), tổng vốn 500 triệu đồng.

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ hội cơ sở về chính sách Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội tự nguyện, có 27 cán bộ hội tham dự.

Hoài Niệm, Hội Nông dân huyện Ngọc Hiển