(Ảnh: ngôi nhà ông Mến hiện tại)

Gia đình ông Mến không có đất sản xuất, hai vợ chồng ông cùng 02 đứa con (đứa lớn đang học lớp 3, đứa nhỏ học lớp 1) ở nhờ trên phần đất của người chú ruột. Hiện tại, gia đình ông Mến sống chủ yếu bằng nghề làm thuê, thu nhập không ổn định. Ngôi nhà ở hiện nay chủ yếu làm bằng cây lá tạm bợ, không còn khả năng ở lâu dài.

Sau khi xem xét tình hình hoàn cảnh thực tế: Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã thống nhất sẽ hỗ trợ cho gia đình ông Mến xây cất ngôi nhà mới, dự kiến ngày 16/02/2022 khởi công, qua đó góp phần  giúp gia đình ông có nhà ở ổn định, giảm bớt khó khăn, chăm lo lao động sản xuất vươn lên nghèo thoát nghèo./.

                                 Đoàn Nguyễn (Hội Nông dân huyện Cái Nước)