Ngày 21/9/2020, Ban xã hội - dân số và gia đình (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) tổ chức lớp truyền thông, tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên, nông dân, tại buổi truyền thông truyền đạt các nội dung như: Bình đẳng giới và những biểu hiện của bất bình đẳng giới; bạo lực trên cơ sở giới và một số hành vi bạo lực trên cơ sở giới  thường xảy ra trong gia đình; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, những điều cần làm khi chứng kiến bạo lực; kỹ năng kiểm soát cơn nóng giận; kỹ năng giải quyết mâu thuẫn gia đình, góp ý và phê bình các thành viên trong gia đình; kỹ năng phòng chống xâm hại và quấy rối tình dục…

       Thông qua buổi truyền thông, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân, chủ yếu là hội viên nông dân nam về những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của pháp luật về công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời, nhận diện và hiểu rõ bản chất của bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới và những nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng giới trong gia đình và cộng đồng, kỹ năng tư vấn cho người gây bạo lực gia đình và nạn nhân bị bạo lực gia đình, nhằm hướng tới một xã hội bình đẳng hơn./.

                                                                                                      Hồng Tiềm (UMinh)