(Ảnh thăm và tặng quà cho đồng chí Dương Minh Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện)

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Minh Hiển, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện thăm hỏi sức khỏe của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện hội, cùng gia đình và báo cáo tóm tắt kết quả đã đạt công tác Hội và phong trào Nông dân thời gian qua.

Đồng chí Đỗ Minh Hiển cũng mong muốn trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, tiếp tục công hiến, tích cực tham gia đóng góp xây dựng cho công tác Hội, phong trào Nông dân và hoạt động của địa phương; vận động gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nuôi dạy con cháu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng gia đình, quê hương, đất nước ngày càng phát triển./.

                                                                                                                         Hồng Tiềm (HND H. U Minh)