Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VII) về “xây dựng tổ Hội, chi Hội Nông dân nghề nghiệp”; với cách làm lấy hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có uy tín làm nòng cốt, tổ chức cho hội viên nhân rộng mô hình cây, con có hiệu quả và xây dựng chi Hội, tổ Hội nông dân nghề nghiệp; năm 2020 huyện U Minh cho ra mắt 16 tổ Hội, 1 chi Hội nông dân nghề nghiệp

Sau khi thành lập tổ Hội, chi Hội nông dân nghề nghiệp, địa phương đã kjp thới xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, rõ ràng; nội dung, phương thức hoạt động thiết thực phù hợp với nhu cầu sản xuất của người dân. Quỹ hỗ trợ nông dân kịp thời triển khai các dự án hỗ trợ vốn cho hội viên đầu tư phát triển sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết cùng sản xuất một mặt hàng nông sản có giá trị, sau một năm hoạt độngnhiều mô hình đã nâng cao thu nhập cho hộ tham gia,  nổi bật là chi hội nông dân nghề nghiệp “Trồng cây bồn bồn kết hợp với nuôi cá đồng” tại ấp 14 xã Khánh An; tổ Hội “Trồng cây ăn trái” tại ấp 18, “Nuôi cá đồng” ấp 21, xã Khánh Thuận, “Nuôi cá đồng thương phẩm” ấp 3, xã Khánh Lâm, “Nuôi trồng thủy sản” ấp 14, xã Khánh Hòa; “Nuôi, trồng thủy sản kết hợp với nuôi cá sấu” thị trấn U Minh.

Đến cuối tháng 11/2020 toàn huyện đã có 48 tổ Hội nghề nghiệp và 1 chi Hội nghề nghiệp, tập hợp được 480 hộ hội viên thực hiện nguyên tắc “Tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm” và 5 cùng “cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi”. Với phương châm “5 tự, 5 cùng” trong sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp, nhiều mô hình đã tạo động lực giúp nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất nông sản hàng hóa, phát huy thế mạnh của địa phương

Nhiều tổ, chi hội nghề nghiệp được hộ nông dân và chính quyền cơ sở đánh giá cao về vai trò nòng cốt, vận động nông dân tổ chức lại sản xuất thực hiện các tiêu chí sản xuất, bảo vệ mô trường, việc làm, thu nhập trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

                                                                                            Phạm Văn Đông – Cà Mau