Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng của huyện

Chỉ tiêu tỉnh giao đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu (Các chỉ tiêu còn lại chờ kết quả bình xét cuối năm).

Tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Nghị quyết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; tuyên truyền, cổ động các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 v.v… Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương.

Tổ chức thành công Hội thi Nhà Nông đua tài cấp cơ sở, cấp huyện và tham gia Hội thi cấp tỉnh đạt giải Nhất.

Phát triển mới 578 hội viên đạt 100%; đến ngày 19/10/2022 có 13/13 HND các xã, thị trấn đã tổ chức xong đại hội điểm Chi Hội Nông dân nhiệm kỳ 2022 – 2027 và 08/13 cơ sở Hội (với 129/153 chi hội) tổ chức xong đại hội chi hội.

Thành lập mới 01 chi Hội Nông dân nghề nghiệp “Nuôi tôm sú quảng canh 02 giai đoạn” ấp Tân Phong, xã Lợi An, với 35 thành viên; nâng tổng số toàn huyện có 04 chi Hội Nông dân nghề nghiệp.

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra Ủy thác 13 xã, thị trấn, kiểm tra với 82 tổ TK&VV, 265 hộ vay. Qua kiểm tra, công tác quản lý ủy thác tại đơn vị thực hiện khá tốt.

Phát động đăng ký thực hiện nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp năm 2022. Đến nay, có 27.113 hộ đăng ký nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt 103% chỉ tiêu tỉnh giao; 23.971 hội viên nông dân ký cam kết, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; duy trì và xây dựng mới 228 mô hình dân vận khéo ở nhiều lĩnh vực (trong đó: tỉnh 04 mô hình cấp tỉnh; 30 mô hình (cấp huyện) và 194 mô hình (cấp xã).

Vận động hỗ trợ 02 căn nhà “Mái ấm nông dân” cho hộ hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (tỉnh hỗ trợ 01 căn, huyện 01 căn).

Tham gia thực hiện tuyến đường Kiểu Mẫu ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi (từ T19 đến Hạt kiểm lâm huyện Trần Văn Thời) với tổng chiều dài 8.200 m. Hội Nông dân huyện đã phối hợp với UBND, các ngành, đoàn thể xã, chi bộ, chính quyền ấp triển khai thực hiện đến nay đã trồng hoàn thành các tuyến đường (loại cây trồng bông Trang, Quỳnh Anh). Hội Nông dân huyện đã vận động xã hội hóa được 2.500.000 đồng hỗ trợ cho ấp chi phí cho các đợt ra quân trồng cây.

Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân: 18 dự án số tiền 3.485.000.000 đồng cho 198 hộ hội viên vay (03 dự án nguồn vốn tỉnh, số tiền 1.000.000.000 đồng, 50 hộ vay; 15 dự án nguồn của huyện 148 hộ vay, số tiền 2.485.000.000 đồng). Vận động đóng góp được 730.285.000 đồng, đạt 92,7% chỉ tiêu tỉnh giao.

Đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng của huyện

Phối hợp tổ chức hội thảo, tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật sản xuất được 15 lớp, 679 người dự. Tổ chức 01 đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn tại Phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau với 40 hội viên nông dân tham gia.

Thực hiện kế hoạch giám sát đối với Ủy ban nhân dân xã Lợi An về việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU, ngày 12/4/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường bồi trúc, chống sạt lở bờ sông, kênh rạch, bảo vệ trục lộ giao thông. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã ra quyết định thành lập đoàn giám sát và tiến hành thực hiện khảo sát các tuyến đường trồng cây chống sạt lở tại UBND xã Lợi An, hoàn thành báo cáo kết quả giám sát theo kế hoạch.

Tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, như: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền xây dựng năng lực, niềm tin, tự lực, tự cường trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân; củng cố tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường kiểm tra giám sát công tác Hội cuối năm để đánh giá bình xét các cơ sở Hội; chủ động bình xét hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Củng cố tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở; chuẩn bị các điều kiện tiến tới chỉ đạo đại hội hội nông dân cấp huyện và cơ sở.… Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

                                                           Nguyễn Kim Cúc (HND huyện Trần Văn Thời)