Ảnh tại cuộc họp

Ngay từ đầu năm, các cấp Hội trong huyện Trần Văn Thời đã tích cực vận động, tạo nguồn quỹ để xây dựng nhà “Mái ấm nông dân” năm 2022. Đến nay, nguồn quỹ đã đóng góp được 50.000.00 đồng, đạt 100% kế hoạch (trong đó, mỗi cơ sở Hội vận động, đóng góp 3.500.000 đồng, Hội Nông dân huyện trích từ kinh phí cơ quan 4.500.000 đồng).

Sau khi trao đổi, bàn bạc, thống nhất giữa lãnh đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn. Hội Nông dân huyện đã tổ chức bốc thăm, chọn đơn vị được sử dụng nguồn quỹ này. Kết quả, Hội Nông dân thị trấn Trần Văn Thời là đơn vị được chọn để đầu tư xây dựng. Dự kiến xét chọn và xây dựng căn nhà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở sẽ hoàn thành trong tháng 6/2022./.

                                                                                 Đỗ Quốc Tuấn (HND huyện)