Ảnh: đại biểu dự Hội thi

Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Cà Mau năm 2022 thật sự là hoạt động chính trị - xã hội thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của hội viên, nông dân trong tỉnh. Nội dung các phần thi đã góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức mọi mặt cho cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

Về tham gia Hội thi này, có 76 thí sinh là những gương mặt tiêu biểu của cán bộ, hội viên nông dân ở 09 huyện, thành phố trong tỉnh. Các Đội thi đã thể sự quyết tâm đua tài hết mình trên tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, vui tươi, lành mạnh để đạt được kết quả cao nhất.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Cờ lưu niệm cho các Đội

Hội thi Nhà Nông đua tài tỉnh Cà Mau cũng là “sân chơi” hấp dẫn, tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên nông dân trong huyện tăng cường đoàn kết, hiểu biết, có cơ hội được giao lưu học hỏi, trao đổi các kiến thức về khoa học kỹ thuật nông nghiệp, về quản lý và tổ chức hoạt động của Hội nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, bảo vệ môi trường nông thôn, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc. Hội thi cũng tác động, tạo điều kiện đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hội viên, nông dân nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thi đua xây dựng nông thôn mới.

Ảnh: Đơn vị huyện Trần Văn Thời nhận giải Nhất

Sau một ngày đua tài quyết liệt, sôi nổi, với nhiều hình thức thể hiện, đã mang đến cho Hội thi những hình ảnh hoạt động của nhà nông trong thời đại mới, rất khoa học, năng động, đầy sáng tạo… Đơn vị huyện Trần Văn Thời đã hoàn thành xuất sắc các phần thi, được Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi chọn là đơn vị đoạt Giải nhất tại Hội thi Nhà nông đua tài tỉnh Cà Mau năm 2022.

Hội thi đã khép lại, nhưng dư âm của Hội thi còn vang mãi… tạo đà, khích lệ cho toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân huyện Trần Văn Thời quyết tâm đẩy mạnh phong trào nông dân đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bề vững; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện năm 2022 và những năm tiếp theo./.

                                                                                                              Đỗ Quốc Tuấn (HND huyện Trần Văn Thời)