Dự án nuôi cua thương phẩm xen canh tôm càng xanh được Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện thống nhất giải ngân kịp thời mùa vụ theo nguyện vọng của hội viên nông dân. Thời gian thực hiện dự án là 18 tháng. Tổng số vốn thực hiện dự án là 1.053.800.000 đồng, số vốn phê duyệt cho vay là 200.000.000 đồng, có 10 hộ hội viên nông dân. Ngoài giải ngân dự án cho hội viên, Hội Nông dân huyện gắn với nắm tình hình đời sống, sản xuất của hội viên, nông dân, lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng hội viên để kịp thời có giải pháp thực hiện nhiệm vụ Hội tốt hơn.

 

Tổ đoàn kết sản xuất ấp Nguyễn Tòng họp tại buổi giải ngân dự án

Ấp Nguyễn Tòng, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình là ấp thuần nông, người dân nơi đây chuyên trồng lúa - nuôi tôm kết hợp nuôi cua, chăn nuôi và trồng hoa màu. Toàn ấp có 294 hộ, 1.496 khẩu, có 01 chi Hội Nông dân với 180 hội viên (9 hội viên nữ), cán bộ, hội viên, nông dân ấp Nguyễn Tòng luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy định, quy ước của chính quyền xã, ấp, tích cực tham gia các hoạt động của Hội và phong trào nông dân. Đa số người dân ở đây có đời sống tương đối khá, do đất đai thổ nhưỡng tốt cộng thêm người dân cần cù lao động sản xuất nên có trên 70% là hộ khá - giàu và 30% hộ trung bình, không có hộ nghèo.

Tuy nhiên năm 2022, cũng có một số khó khăn do thời tiết mưa nhiều ở những tháng đầu năm, có thuận lợi cho trồng lúa, nhưng nuôi tôm sú đa số không có lời do nước ngọt tôm chậm phát triển, thậm chí một số hộ nuôi bị chết. Qua kinh nghiệm cho thấy ở mùa nước ngọt nuôi cua xen canh tôm càng xanh là thuận mùa, ít rủi ro, vã lại năm nay giá cua tương đối ổn định nuôi cua thu nhập khá và tôm càng xanh cuối năm cho thu hoạch khá cao.

Qua kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm đối các cơ sở Hội và Chi hội ấp khóm nắm được các thông tin về tình hình sản xuất của hội viên, nông dân không được thuận lợi. Từ đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phối hợp chính quyền địa phương triển khai mô hình nuôi cua thương phẩm xen canh tôm càng xanh mùa mưa để hiệu quả tốt hơn. Được đầu tư Dự án chi Hội Nông dân ấp Nguyễn Tòng rất phấn khởi và tổ chức thành lập “Tổ đoàn kết sản xuất” với 10 hội viên nông dân.

Đồng chí Phù Công Triều phát biểu: Yêu cầu hội viên bảo đảm nguồn vốn vay sử dụng đúng mục đích; thực hiện mô hình nuôi đúng quy trình, chăm sóc kỹ lưỡng, nghiên cứu ứng dụng khoa học – kỹ thuật để đem lại năng suất cao. Bên cạnh đó, thực hiện trả lãi đúng định kỳ và sau khi tất toán dự án sẽ hoàn trả vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đầy đủ, đúng thời gian quy định. Hội Nông dân xã có kế hoạch phát huy nhân rộng mô hình trong hội viên nông dân; báo cáo tình hình thực hiện mô hình đúng quy định.

Đại diện chi Hội Nông dân ấp Nguyễn Tòng, đồng chí Chi hội trưởng hứa sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc hội viên vay vốn (trong Tổ đoàn kết sản xuất), cố gắng chăm lo lao động thực hiện mô hình mang lại hiệu quả để nhân rộng cho hội viên./.

Hồ Văn (Hội Nông dân huyện)