Hội viên nông dân vui mừng khi được hỗ trợ Tôm giống

Nhằm giúp đỡ cho các hội viên có đất sản xuất nhỏ, thường xuyên bị tôm chết kéo dài, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Hội Nông dân xã Đất Mới vận động Đoàn thanh niên Công an huyện Năm Căn trao tặng hơn 200.000 con Tôm sú giống sinh thái chất lượng cao, tặng miễn phí cho 25 hội viên nông dân ở các ấp trên địa bàn xã, với giá trị gần 20.000.00 đồng. Qua đó, nhằm tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân chọn mua con giống rõ nguồn gốc, xuất xứ và có chất lượng, để hạn chế được rủi ro trong sản xuất, mang lại hiệu quả, nâng cao nhu nhập, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Đây cũng một trong những hoạt động phối hợp của Hội Nông dân với các ngành trong thực hiện hoạt động an sinh xã hội ở địa phương./.

                                                                     Hoàng Bủ, HND xã Đất Mới.