Đến dự có các đồng chí trong Thường trực Hội Nông dân huyện và đại diện lãnh đạo: Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Hội Nông dân xã Tân Tiến, chi bộ ấp.

 

Ông Dương Văn Hùng, Bí thư Chi bộ ấp Tân Long A, xã Tân Tiến cho biết hộ ông Nguyễn Văn Đẩu là hội viên nông dân gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng pháp luật của Nhà nước và năng nỗ, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, nhưng gia đình ông lại có hoàn cảnh gặp khó khăn về nhà ở, là hộ nghèo.

Ông Hồ Quốc Hận, Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu, động viên gia đình sau có căn nhà cố gắng chí thú lao động sản xuất, vượt qua khó khăn và tích cực tham gia các hoạt động của hội, của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Đẩu phát biểu cảm tưởng: Tôi rất vui mừng, không thể hình dung cất được một căn nhà như thế nếu không có sự giúp đỡ của Hội Nông dân huyện, cũng như các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, gia đình tôi rất biết ơn và xin hứa sẽ phấn đấu vươn lên thoát nghèo trong thời gian sớm nhất”./.

(Lê Hoàng Ngỡi, Hội Nông dân xã Tân Tiến)