Bà Trần Thị Min, Trưởng Ban điều hành QHTND huyện trao vốn cho hộ vay

Sau thời gian xét chọn và thẩm định hộ thực hiện dự án, ngày 08 tháng 11 năm 2022 Hội Nông dân huyện Cái Nước phối hợp cùng Hội Nông dân xã Phú Hưng cùng chính quyền địa phương tiến hành giải ngân Dự án “Nuôi cua cho ăn” ở ấp Phú Thạnh, xã Phú Hưng với tổng vốn đầu tư là 100.000.000 đồng với 10 hộ hội viên vay vốn, thời gian thực hiện dự án là 24 tháng. Song song đó, Hội Nông dân huyện cũng đã chỉ đạo cho Hội Nông dân xã tổ chức thành lập một Tổ hợp tác sản xuất nuôi cua với 17 thành viên là cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn ấp. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng, như: Trạm Khuyến nông, Công ty giống thủy sản tổ chức tập huấn trao đổi kỹ thuật, cũng như về kinh nghiệm sản xuất cho hội viên thực hiện dự án và một số hộ dân ở địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả mô hình dự án đã triển khai thực hiện./.

Đoàn Nguyễn, Hội Nông dân huyện Cái Nước