Tại cuộc họp đánh giá kết quả trong năm qua, Trang thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh hoạt động có nhiều nổi bật: thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và chất lượng, số lượng tin, bài ngày càng được nâng lên, có nhiều nội dung mới, phù hợp, thiết thực, kịp thời. Ban Biên tập tiếp nhận hơn 200 tin, bài, hình ảnh của cộng tác viên gửi đến (tăng hơn so năm 2020: 95 tin, bài), sau biên tập đăng 180 tin, bài và 04 phóng sự về mô hình kinh tế nổi bật (gồm: “Phát huy vai trò của Hội Nông dân với công tác bảo vệ môi trường”; “Mô hình giúp nông dân khởi nghiệp”; “Nông dân Cà Mau hướng đến sản xuất nông nghiệp sạch”; “Nông dân Tỷ phú và các Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”); 110 văn bản chỉ đạo của các cấp Hội; xây dựng bổ sung riêng chuyên mục về thực hiện công tác phòng, chống covid-19… Qua đó, Trang Thông tin điện tử ngày càng được sự quan tâm của đọc giả, có gần 1,5 triệu lượt người truy cập.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng ban Biên tập chỉ đạo thời gian tới cần tập trung:

Ban Biên tập hoàn chỉnh kế hoạch triển khai thực hiện năm 2022; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia tin, bài, hình ảnh và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các cấp Hội thực hiện tham gia tin, bài để kịp thời cung cấp thông tin, tình hình đến với cán bộ, hội viên, nông dân. Giao chỉ tiêu mỗi Ban chuyên môn Hội Nông dân tỉnh và mỗi huyện, thành hội tham gia ít nhất 03 tin, bài/tháng và là một trong những tiêu chí trong công tác chấm điểm thi đua cuối năm.

 Rà soát, củng cố đội ngũ Cộng tác viên. Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn, kỹ năng viết tin, bài cho đội ngũ cộng tác viên. Định kỳ hàng tháng, quý định hướng nội dung trọng tâm để các cấp Hội, cộng tác viên, cán bộ, hội viên nắm, qua đó góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng tin, bài.

Tập trung những đăng, phát phóng sự, tin, bài, hình ảnh theo nội dung Kế hoạch số 04-KH/HNDT, ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Hội Nông tỉnh về thực hiện công tác tuyên tuyền năm 2022 và những mô hình hiệu quả: về sản xuất hữu cơ và an toàn thực phẩm từ sản xuất chế biến bảo quản và sử dụng; khởi nghiệp sáng tạo thành công, mô hình nông dân tỷ phú, mô hình câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi v.v...

                                                 Phan Thị Monl (HND tỉnh)