(Hội viên nông dân ban lộ đất đen làm lộ bê tông)

Để hội viên, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới một cách đạt hiệu quả, Hội Nông dân xã Tân Hưng đã xây dựng kế hoạch với những nội dung thực hiện cụ thể gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Hội và triển khai rộng rãi trong hội viên, nông dân. Ông Lý Minh Hiện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hưng cho biết: "Thông qua các buổi sinh hoạt, chi Hội Nông dân ấp tuyên truyền trong hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, những việc nông dân cần thực hiện để tham gia xây dựng nông thôn mới; lợi ích thiết thực đối với người nông dân và gia đình khi xã đạt chuẩn nông thôn mới; vai trò của nông dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới."

Đặc biệt trong thời gian qua, Hội Nông dân xã Tân Hưng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và nhân dân tự nguyện hiến đất cây trái, hoa màu, vật kiến trúc, đóng góp ngày công lao động cùng chính quyền xã xây dựng các tuyến đường hoa, trồng hàng rào cây xanh, thường xuyên chăm sóc cắt tỉa bông hoa, chặt, mé cây làm cỏ 2 bên đường tuyến lộ góp phần cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

Trong thực hiện 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, một trong những điểm nổi bật của Hội Nông dân xã Tân Hưng là việc tham gia có hiệu quả tiêu chí về phát triển kinh tế nâng cao thu nhập gia đình. Ngoài việc vận động hội viên, nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp cho hiệu quả kinh tế cao, Hội Nông dân xã tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, giới thiệu vay vốn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề cho các hội viên, nông dân. Trong năm 2021, Hội Nông dân xã phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức 05 cuộc hội thảo, tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, chăn nuôi heo, cá, nuôi tôm quản canh cải tiến 2 giai đoạn, trồng rau màu, với gần 165 lượt người dự, giới thiệu 530 hội viên, nông dân vay vốn từ các nguồn vốn như dự án quỹ hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn... để đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao mức sống gia đình, góp phần trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.                                               

                                 (Trần Thị Trúc Khương, Hội Nông dân xã Tân Hưng)