Nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau tạo điều kiện cho hội viên nông dân nghèo và cận nghèo thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, đồng thời tạo tiền đề cho bà con phấn đấu vươn lên thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn về kinh tế bởi “An cư mới lạc nghiệp”. Trên tinh thần đó, Hội Nông dân xã Đông Thới đã vận động Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cái Nước hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà cho 02 hộ hội viên nông dân.

 

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thới trao nhà cho hộ hội viên Ngô Dũng Tiến (vợ ông Tiến đại diện nhận)

Gồm: Hộ ông Ngô Dũng Tiến và hộ ông Huỳnh Văn Gà, ấp Kinh Lớn, xã Đông Thới, huyện Cái Nước. Tổng trị giá mỗi căn nhà sau khi hoàn tất trên 100.000.00 đồng. Trong đó: Hội Nông dân xã vận động Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ mỗi căn 30.000.000 đồng, quỹ người nghèo xã hỗ trợ mỗi căn 3.000.000 đồng, phần còn lại người thân của gia đình hỗ trợ, cùng với phần vốn đối ứng của chủ hộ. Hiện tại 02 căn nhà đã hoàn thành và bàn giao cho chủ hộ đưa vào sử dụng.

 

Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thới trao nhà cho hộ hội viên Huỳnh Văn Gà

Khi nhận được nhà, hai gia đình rất vui mừng và có lời cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cái Nước, Hội Nông dân xã Đông Thới, cùng chính quyền địa phương và anh em thân tộc, đã tạo điều kiện giúp cho gia đình thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Đồng thời, hứa hẹn sẽ chí thú làm ăn vươn lên thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, cũng như thoát khỏi Hộ cận nghèo./.

                         Đoàn Nguyễn, Hội Nông dân huyện Cái Nước