Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng các quyền của con người, chú trọng đến việc phát triển kinh tế gắn liền với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Trong đó, BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội đặc biệt quan trọng, giữ vai trò trụ cột, bền vững trong hệ thống an sinh xã hội có liên quan đến bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống của người dân; nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho mọi thành viên trong xã hội trước những rủi ro, tai nạn bất ngờ đối với sức khỏe, tính mạng, sự giảm sút thu nhập, góp phần thực hiện công bằng xã hội và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Nghị quyết BCH Trung ương 7, Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã xác định: “Hội Nông dân Việt Nam là trung tâm, nòng cốt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới”. Chính vì vậy, Hội Nông dân xã Biển Bạch Đông xác định thực hiện chính sách BHYT, BHXH là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác Hội. Nghị quyết số 21-NQ/TW đã nêu rõ, thực hiện chính sách BHXH, BHYT là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong đó có vai trò quan trọng của Hội Nông dân Việt Nam nói chung và Hội Nông dân xã Biển Bạch Đông nói riêng.

Công tác tuyên truyền, vận động là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm thực hiện mục tiêu tăng tỷ lệ đối tượng hội viên nông dân tham gia chính sách BHXH tự nguyện, BHYT. Để làm được điều đó, công tác tuyên truyền về cả chiều rộng và chiều sâu là vấn đề quan trọng. Hiện nay, Hội Nông dân xã Biển Bạch Đông có 1.379 hội viên, với 10 chi hội.  Hội Nông dân xã có 1.241 hội viên nông dân tham gia BHYT và 69 cán bộ, hội viên tham gia BHXH tự nguyện đạt 100% chỉ tiêu huyện hội giao năm 2022.

Tuy nhiên, BHXH, BHYT là chỉ tiêu khó thực hiện nhận thức người dân ý nghĩa, vai trò của chính sách bảo hiểm vẫn còn hạn chế. Vì vậy, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về BHXH, BHYT qua các buổi sinh hoạt chi tổ hội, sinh hoạt Tổ hợp tác, Hợp tác xã, các tổ tiết kiệm và vay vốn; kết quả đã tuyên truyền đến 100% lượt hội viên nông dân hiểu và nâng cao ý thức về BHXH, BHYT. Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” Hội Nông dân xã chỉ đạo Chi hội ở các ấp đưa các nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT lồng ghép vào các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ hội...

  • BHXH huyện phối hợp cán bộ đại lý xã, các ngành, đoàn thể ấp trực tiếp xuống ấp
  • vận động người dân tham gia BHYT, BHXH

 Hiện nay, xã Biển Bạch Đông có 02 cán bộ đại lý thu BHYT, BHXH và trên 10 đầu mối thu ở các ấp. Việc Hội viên trực tiếp tham gia làm đại lý thu BHYT, BHXH sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc giải thích, hỗ trợ các thủ tục, hồ sơ và người dân không cần phải đến xã hoặc các đại lý của xã để làm thủ tục... Nhờ đó, thời gian qua cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT, tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT vì lợi ích của bản thân, gia đình và cộng đồng. Từ đó, số lượng người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT ngày một tăng cao.

  • Hội viên nông dân được BHXH huyện cấp bảng điểm thu
  • BHYT, BHXH tại nhà

Mặt khác, công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền vận động cho đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở và hội viên nông dân nòng cốt cũng được chú trọng...; tập huấn kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, hội viên có đủ kiến thức đứng ra làm đại lý thu BHYT và BHXH tự nguyện ở xã giúp hội viên, nông dân dễ dàng tiếp cận thông tin và tham gia BHYT và BHXH tự nguyện. Đây là bước ngoặc lớn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH trên địa bàn xã.

Hội Nông dân xã Biển Bạch Đông có 1379 hội viên, chiếm 12,6% dân số toàn xã. Vì vậy sự vào cuộc của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Trong đó, có vai trò quan trọng của Hội viên nông dân, từ đó góp phần nâng cao, chuyển biến nhận thức của cán bộ, hội viên và người dân về tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT đối với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội; từ đó tự giác tham gia và tích cực vận động người thân, gia đình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn xã sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH, BHYTgắn với thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Có thể thấy, bằng nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả của Hội Nông dân xã Biển Bạch Đông nói chung và hội viên nông dân các ấp nói riêng đã giúp đỡ hội viên, nông dân và người dân nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động về vai trò trong công tác vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH, BHYT hướng đến sự phát triển bền vững và tiến hành xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã./.

Lê Tuyết Lành (HND xã Biển Bạch Đông)