Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo phát động, triển khai phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phong trào được xác định là môt trong ba phong trào lớn, trọng tâm của Hội. Đưa vào nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp; trong chương trình, kế hoạch công tác, chỉ tiêu thi đua hàng năm.

Tổ chức chỉ đạo các cấp Hội tham gia thực hiện, đảm nhận các phần việc, tiêu chí cụ thể phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Hội như: thu nhập, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm.... Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; nhân rộng những sáng kiến, kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả, các gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, các cấp Hội đã vận động hiệu quả cán bộ, hội viên nông dân phát huy vai trò “chủ thể” và trách nhiệm, quyền lợi của mình đóng góp một phần quan trọng vào quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng. Giai đoạn 2014-2018, có 404.120 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 756.590 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), có 491.780 lượt hộ hội viên, nông dân đạt tiêu chí SXKDG các cấp; 12 hội viên nông dân đạt giải khuyến khích cuộc thi “Nhà nông sáng tạo” về sản phẩm sáng chế, giải pháp kỹ thuật; cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đóng góp 74 tỷ 244 triệu đồng, hiến 46,22 ha đất, hơn 400.000 ngày công lao động, hỗ trợ cây con giống bằng nhiều hình thức trị giá trên 30 tỷ đồng, phối hợp xóa 513 căn nhà tạm, góp phần xây dựng nông thôn mới; có 4.184 hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn được các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi và các chi, tổ Hội giúp đỡ vươn lên thoát nghèo (mỗi chi hội xóa từ 1-2 hộ nghèo).

Phối hợp tổ chức 1.369 lớp dạy nghề, cho 43.478  hội viên, nông dân; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật 8.494 lớp, cho 477.096 lượt người dự. Xây dựng quỹ hùn vốn hỗ trợ sản xuất với số vốn 50,8 tỷ đồng, hỗ trợ vốn theo hình thức xoay vòng, không lãi suất. Giải ngân 156 dự án Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên nông dân phát triển sản xuất (cho 2.196 hộ hội viên nông dân, số tiền 34 tỷ 410 triệu đồng); Triển khai 02 dự án Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, với số vốn 310 triệu đồng, hỗ trợ 23 hội viên chăn nuôi. Qua các mô hình, dự án, các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động thành lập mới được 161 Tổ hợp tác sản xuất, giải quyết được nhiều lao động nhàn rỗi có việc làm. Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội ký chương trình liên tịch, thoả thuận và hợp đồng ủy thác cho 34.397 hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất, tổng dư nợ 604 tỷ 608 triệu đồng, có 759 Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Có thể thấy, qua triển khai thực hiện phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh đã được cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Đến nay toàn tỉnh có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 04 phường được đạt chuẩn văn minh đô thị. Diện mạo nông thôn mới của tỉnh ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, đồng thời nỗ lực cùng các địa phương hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nông dân./.

 

                                                                                                            Đỗ Tuấn