• Đại diện Hội Nông dân tỉnh Cà Mau trao vốn vay cho
  • Chủ Dự án tại xã Hòa Thành, Thành phố Cà Mau

Mỗi hộ dân được hỗ trợ vốn vay từ 10 đến 40 triệu đồng giúp nông dân kịp thời cải tạo ao đầm, chuẩn bị con giống và mua sắm trang thiết bị, vật tư nuôi trồng thủy sản cho mùa vụ mới. Dự kiến lợi nhuận cho 01 vụ nuôi có chu kỳ 05 tháng là trên 17,5 triệu đồng/01 hộ, tổng lợi nhuận cho 36 tháng cho 05 vụ ước đạt trên 87,5 triệu đồng/hộ. Đây là dự án thứ 6 được Trung ương Hội giải ngân trong năm 2021 với tổng số tiền là 1,9 tỷ đồng./.

Phương Đông, Ban KTXH HND tỉnh