Ảnh lưu niệm tại buổi khởi công

Căn nhà xây dựng chiều ngang 5m, chiều dài 13m; dự kiến tổng chi phí xây dựng khoản 100.000.000 đồng. Trong đó: Hội Nông tỉnh vận động mạnh hỗ trợ 35.000.000 đồng, Hội Nông dân thành phố hỗ trợ 5.000.000 đồng, còn lại của người thân và gia đình góp 60.000.000 đồng. Dự tính căn nhà sẽ hoàn thành sau 1 tháng thi công.

Lũy kế đầu năm 2023, Hội Nông dân thành phố đã khởi công xây dựng 02 căn nhà “Mái ấm nông dân”./.

(Lê Ngọc Ân, HND thành phố Cà Mau)