Hội Nông dân huyện được phân công phụ trách ấp 9, xã Khánh Lâm. Từ khi có Quyết định, Ban Thường vụ Hội Nông huyện xây dựng kế hoạch phối hợp với Chi bộ, chính quyền ấp, xã Khánh Lâm về công tác xây dựng “nông thôn mới”, đồng thời chỉ đạo Hội Nông dân xã phối hợp với Chi bộ, chính quyền tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nâng cao  nhận thức, nắm yêu cầu nội dung về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ vật chất cho ấp: quạt điện, ghế ngồi, làm lộ giao thông nông thôn, với số tiền 1.200.000 đồng và hướng dẫn xây dựng, giải ngân 01 dự án “Nuôi tôm sú quảng canh cải tiến”, có 8 hộ tham gia, từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của huyện, với số tiền 200.000.000 đồng. Kết quả đến nay, xã Khánh Lâm có 17/19 tiêu chí đạt, còn 02 tiêu chí chưa đạt: thu nhập, trường học. Riêng ấp 9, đạt 18/19 tiêu chí, tiêu chí số 17: môi trường chưa đạt. Từ đó, góp phần trong công tác xây dựng nông thôn mới của ấp nói riêng và của xã nói chung, theo kế hoạch đến tháng 11/2021 xã Khánh Lâm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Đoàn Hồng Tiềm (HND H. U Minh)