Dự Hội nghị: Cấp huyện có đồng chí Huỳnh Công, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Minh Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; các đồng chí UV.BTV Hội Nông dân huyện. Cấp xã: Đồng chí Võ Văn Minh, UV.BTV Đảng ủy, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã; các đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn; Bí thư chi bộ, trưởng ấp và Chi hội trưởng ấp Tân Quảng Tây.

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm các mặt công tác Hội và phong trào nông dân các cấp Hội phấn đấu thực hiện đạt được thành tích đáng ghi nhận, cụ thể: Phát triển hội viên 231 đạt 66,4%, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội lồng ghép với Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội có 90 học viên; vận động quỹ hỗ trợ nông dân 185 triệu đồng, đạt 38,8%, ngân sách huyện cấp  100.000.000 đồng. Đầu năm đến nay, đã giải ngân được 10 dự án, trong đó vốn tỉnh 03 dự án, 700 triệu đồng, 50 hộ tham gia, vốn huyện 07 dự án, 620 triệu đồng, 87 hộ tham gia; tổ chức thành công Hội thi Nhà nông đua tài các cấp trong huyện và dự Hội thi cấp tỉnh đạt giải Khuyến khích; Vận động hỗ trợ xây dựng được 03 căn “Nhà mái ấm nông dân” (trong đó: Hội Nông dân xã Việt Thắng hỗ trợ 01 căn số tiền 25.000.000 đồng, Hội Nông dân huyện vận động hỗ trợ 01 căn số tiền  45.000.000 đồng tại xã Phú Thuận; Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ 01 căn đang chuẩn bị khởi công 50.000.000 đồng ở ấp Kiến Vàng, xã Tân Hưng Tây). Thành lập mới 01 hợp tác xã nuôi Chồn hương ở Gò Công có 20 xã viên, 02 hợp tác xã; thành lập mới 01 chi Hội Nông dân nghề nghiệp thuộc xã Phú Thuận và 10 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; giới thiệu được 10 hội viên ưu tú cho Đảng chăm bồi kết nạp v.v...

(Ảnh: tại Hội nghị)

Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2022: Tập trung chỉ đạo Đại hội Chi hội hoàn thành trong quí IV/2022, tổ chức tham quan mô hình học tập ngoài huyện, tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo, Ban vận động thực hiện Kết luận 61 và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ; kiểm tra hoạt động ủy thác Ngân hàng Chính sách - Xã hội tại các xã, thị trấn; củng cố bộ máy tổ chức Hội Nông dân các cấp trong huyện, bầu bổ sung Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2013; tiếp tục tuyên truyền các chủ trương giải quyết Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội cấp trên; tiếp tục xây dựng chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp…

Đồng chí Huỳnh Công, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy​ phát biểu: Rất biểu dương kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của các cấp Hội trong huyện, nội dung trong báo cáo thể hiện rất đa dạng, phong phú, số liệu thể hiện rất cụ thể trong công tác Hội và phong trào nông dân và tin tưởng rằng những chỉ tiêu còn lại các cấp Hội sẽ sớm đạt và vượt trong thời gian sớm nhất. Lưu ý thời gian tới: Tiếp tục tập trung tuyên truyền Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cần quan tâm hơn nữa hỗ trợ, giúp đỡ nông dân, trong đó nhất là về phát triển sản xuất, giá cả đầu ra sản phẩm, rà soát lại số hội viên đi làm ăn xa. Phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ giúp nhau giảm nghèo, giúp nhau ứng dụng công nghệ để phát triển sản xuất; những mô hình dận vận khéo đạt hiệu quả được duy trì cần đề nghị khen thưởng theo từng cấp đúng qui định; cần tiếp tục thực hiện quản lý, theo dõi chặt chẽ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân huyện; phát huy vai trò của hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện chỉ đạo mô hình điểm thực hiện Nghị quyết 09 của Huyện ủy, tham mưu Huyện ủy ra văn bản chỉ đạo Đại hội Chi hội trong năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Minh Sỹ, Chủ tịch Hội Nông dân huyện tiếp thu ý kiến của đại biểu và kết luận Hội nghị: Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng có nhiều khó khăn, thách thức, một vài chỉ tiêu chưa đạt chưa cao, các cấp Hội phấn đấn đến cuối tháng 9/2022 dứt điểm thực hiện Đạt chỉ tiêu trên giao. Trong tháng tới, sẽ tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình tại Hội Nông dân xã Phú Mỹ và tiếp tục xoay vòng đến các xã, thị trấn khác còn lại.

(Ảnh đại biểu đi thăm mô hình)

Kết thúc hội nghị, đại biểu đến thăm mô hình trồng cây ăn trái (trồng ổi, xoài, mít, nhãn,... thu nhập từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng/năm) tại hộ Phạm Thị Mãi của ấp, đây là mô hình dân vận khéo của huyện duy trì từ năm 2020 đến nay, có thể nhân rộng để phát triển kinh tế gia đình, mô hình này đã được tiếp cận nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân huyện.

Hội nghị đã tạo điều kiện giúp Hội Nông dân xã, thị trấn có cơ hội học hỏi mô hình sản xuất hiệu quả và trao đổi giao lưu với nhau phát huy kết quả hoạt động; khắc phục hạn chế trong công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới./.

Kim Huệ (Hội Nông dân huyện)